Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences with gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX1|Splicing A|
atgctggggcaagtggtcaccctcatactcctcctgctcctcaaggtgtatcagggcaaa
g
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|Splicing A|
.............gatgccagggatcagctgaccatgtggttagcatctcgggagtgcct
cttcagttacaaccaaacagcatacagacg............aaggttgacagcattgca
tggaagaagttgctg......ccctcacaaaatggatttcatcacatattgaag......
......tgggagaatggctctttgccttccaatacttcc.........aatgatagattc
agttttatagtcaagaacttgagtcttctcatcaaggcagctcagcagcaggacagtggc
ctctactgcctggaggtcaccagtata.........tctggaaaagttcagacagccacg
ttccaggtttttgtatttg
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|Splicing A|
.........................aatctctgcttccagataaagttgagaaaccccgc
ctacaggggcaggggaagatcctggacagagggagatgccaagtggctctgtcttgcttg
gtctccagggatggc............aatgtgtcctatgcttggtacagagggagcaag
ctgatc............cagacagcagggaacctc........................
..............................acctacctggacgaggaggttgacattaat
.........ggcactcacacatatacctgcaatgtcagcaatcct............gtt
agctgggaaagccacaccttgaatctcactcaggactgtcagaatgcccatcagg
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX4|Splicing A|
aattcagattttggccgtttttggtgatcatcgtgattctaagcgcactgttccttggca
cccttgcctgcttctgtgtgtggaggagaaagaggaaggagaagcagtcag
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX5|Splicing A|
agaccagtcccaaggaatttttgacaatttacgaagatgtcaaggatctgaaaaccagga
gaaatcac
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX6|Splicing A|
gagcaggagcagacttttcctggaggggggagcnccatctactctatgatccagtcccag
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX7|Splicing A|
tcttctgctcccacgtcacaagaacctgcatatacattatattcattaattcagccttcc
aggaag
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX8|Splicing A|
tctggatccaggaagaggaaccacagcccttccttcaatagcactatctatgaagtg
>AF242540|CD244*01|Homo sapiens|F|EX9|Splicing A|
attggaaagagtcaacctaaagcccagaaccctgctcgattgagccgcaaagagctggag
aactttgatgtttattcc
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX1|Splicing B|
atgctggggcaagtggtcaccctcatactcctcctgctcctcaaggtgtatcagggcaaa
g
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|Splicing B|
.............gatgccagggatcagctgaccatgtggttagcatctcgggagtgcct
cttcagttacaaccaaacagcatacagacg............aaggttgacagcattgca
tggaagaagttgctg......ccctcacaaaatggatttcatcacatattgaag......
......tgggagaatggctctttgccttccaatacttcc.........aatgatagattc
agttttatagtcaagaacttgagtcttctcatcaaggcagctcagcagcaggacagtggc
ctctactgcctggaggtcaccagtata.........tctggaaaagttcagacagccacg
ttccaggtttttgtatttg
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|Splicing B|
.........................ataaagttgagaaaccccgcctacaggggcagggg
aagatcctggacagagggagatgccaagtggctctgtcttgcttggtctccagggatggc
............aatgtgtcctatgcttggtacagagggagcaagctgatc.........
...cagacagcagggaacctc.......................................
...............acctacctggacgaggaggttgacattaat.........ggcact
cacacatatacctgcaatgtcagcaatcct............gttagctgggaaagccac
accctgaatctcactcaggactgtcagaatgcccatcagg
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX4|Splicing B|
aattcagattttggccgtttttggtgatcatcgtgattctaagcgcactgttccttggca
cccttgcctgcttctgtgtgtggaggagaaagaggaaggagaagcagtcag
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX5|Splicing B|
agaccagtcccaaggaatttttgacaatttacgaagatgtcaaggatctgaaaaccagga
gaaatcac
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX6|Splicing B|
gagcaggagcagacttttcctggaggggggagcaccatctactctatgatccagtcccag
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX7|Splicing B|
tcttctgctcccacgtcacaagaacctgcatatacattatattcattaattcagccttcc
aggaag
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX8|Splicing B|
tctggatccaggaagaggaaccacagcccttccttcaatagcactatctatgaagtg
>AF105261|CD244*02|Homo sapiens|F|EX9|Splicing B|
attggaaagagtcaacctaaagcccagaaccctgctcgattgagccgcaaagagctggag
aactttgatgtttattcc
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX1|Splicing C|
atgctggggcaagtggtcaccctcatactcctcctgctcctcaaggtgtatcagggcaaa
g
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|Splicing C|
.............gatgccagggatcagctgaccatgtggttagcatctcgggagtgcct
cttcagttacaaccaaacagcatacagacg............aaggttgacagcattgca
tggaagaagttgctg......ccctcacaaaatggatttcatcacatattgaag......
......tgggagaatggctctttgccttccaatacttcc.........aatgatagattc
agttttatagtcaagaacttgagtcttctcatcaaggcagctcagcagcaggacagtggc
ctctactgcctggaggtcaccagtata.........tctggaaaagttcagacagccacg
ttccaggtttttgtatttg
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|Splicing C|
.........................ataaagttgagaaaccccgcctacaggggcagggg
aagatcctggacagagggagatgccaagtggctctgtcttgcttggtctccagggatggc
............aatgtgtcctatgcttggtacagagggagcaagctgatc.........
...cagacagcagggaacctc.......................................
...............acctacctggacgaggaggttgacattaat.........ggcact
cacacatatacctgcaatgtcagcaatcct............gttagctgggaaagccac
accctgaatctcactcaggactgtcagaatgcccatcagg
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX4|Splicing C|
aattcagattttggccgtttttggtgatcatcgtgattctaagcgcactgttccttggca
cccttgcctgcttctgtgtgtggaggagaaagaggaaggagaagcagtcag
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX5|Splicing C|
agaccagtcccaaggaatttttgacaatttacgaagatgtcaaggatctgaaaaccagga
gaaatcac
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX6|Splicing C|
gagcaggagcagacttttcctggaggggggagcaccatctactctatgatccagtcccag
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX7|Splicing C|
tcttctgctcccacgtcacaagaacctgcatatacattatattcattaattcagccttcc
aggaag
>AJ245377|CD244*02|Homo sapiens|F|EX10|Splicing C|
ggtgacagattctattcattttctggctga
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX1|Splicing D|
atgctggggcaagtggtcaccctcatactcctcctgctcctcaaggtgtatcagggcaaa
g
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|Splicing D|
.............gatgccagggatcagctgaccatgtggttagcatctcgggagtgcct
cttcagttacaaccaaacagcatacagacg............aaggttgacagcattgca
tggaagaagttgctg......ccctcacaaaatggatttcatcacatattgaag......
......tgggagaatggctctttgccttccaatacttcc.........aatgatagattc
agttttatagtcaagaacttgagtcttctcatcaaggcagctcagcagcaggacagtggc
ctctactgcctggaggtcaccagtata.........tctggaaaagttcagacagccacg
ttccaggtttttgtatttg
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX4|Splicing D|
aattcagattttggccgtttttggtgatcatcgtgattctaagcgcactgttccttggca
cccttgcctgcttctgtgtgtggaggagaaagaggaaggagaagcagtcag
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX5|Splicing D|
agaccagtcccaaggaatttttgacaatttacgaagatgtcaaggatctgaaaaccagga
gaaatcac
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX6|Splicing D|
gagcaggagcagacttttcctggaggggggagcaccatctactctatgatccagtcccag
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX7|Splicing D|
tcttctgctcccacgtcacaagaacctgcatatacattatattcattaattcagccttcc
aggaag
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX8|Splicing D|
tctggatccaggaagaggaaccacagcccttccttcaatagcactatctatgaagtg
>AJ245376|CD244*02|Homo sapiens|F|EX9|Splicing D|
attggaaagagtcaacctaaagcccagaaccctgctcgattgagccgcaaagagctggag
aactttgatgtttattcc