Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences without gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttatactttcgaccagaagaatgtag
aatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaatttaaaggcagggtcagacttg
atcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctaca
tcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaagatagaagacatggatgacaactgtt
atctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtctgtaaactacacctggtatggggaca
aaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtgcttgaaaccacccttatgccacata
attactccaggtgttatacttgccaagtcagcaattctgtgagcagcaagaatggcacgg
tctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX1-4|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaaggtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaac
gtgactctgaacatctctgagagcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttat
actttcgaccagaagaatgtagaatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaa
tttaaaggcagggtcagacttgatcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccag
aaagaggacaacagcacctacatcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaa
tggaagatcaagctgcaagtgcttgaccctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtg
cttgaaaccacccttatgccacataattactccaggtgttatacttgccaagtcagcaat
tctgtgagcagcaagaatggcacggtctgcctcagtccaccctgtaccctggcccggtcc
tttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattcttggcctg
ttacttacctga
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttatactttcgaccagaagattgtag
aatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaatttaaaggcagggtcagacttg
atcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctaca
tcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaagatagaagacatggatgacaactgtt
atctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtctgtaaactacacctggtatggggaca
aaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtgcttgaaaccacccttatgccacata
attactccaggtgttatacttgccaagtcagcaattctgtgagcagcaagaatggcacgg
tctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX1-4|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaaggtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaac
gtgactctgaacatctctgagagcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttat
actttcgaccagaagattgtagaatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaa
tttaaaggcagggtcagacttgatcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccag
aaagaggacaacagcacctacatcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaa
tggaagatcaagctgcaagtgcttgaccctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtg
cttgaaaccacccttatgccacataattactccaggtgttatacttgccaagtcagcaat
tctgtgagcagcaagaatggcacggtctgcctcagtccaccctgtaccctggcccggtcc
tttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattcttggcctg
ttacttacctga
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtggtccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttatactttcgaccagaagattgtag
aatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaatttaaaggcagggtcagacttg
atcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctaca
tcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaagatagaagacatggatgacaactgtt
atctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtctgtaaactacacctggtatggggaca
aaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtgcttgaaaccacccttatgccacata
attactccaggtgttatacttgccaagtcagcaattctgtgagcagcaagaatggcaccg
tctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX1-4|
atgtggtccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaaggtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaac
gtgactctgaacatctctgagagcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttat
actttcgaccagaagattgtagaatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaa
tttaaaggcagggtcagacttgatcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccag
aaagaggacaacagcacctacatcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaa
tggaagatcaagctgcaagtgcttgaccctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtg
cttgaaaccacccttatgccacataattactccaggtgttatacttgccaagtcagcaat
tctgtgagcagcaagaatggcaccgtctgcctcagtccaccctgtaccctggcccggtcc
tttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattcttggcctg
ttacttacctga
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttatactttcgaccagaagattgtag
aatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaatttaaaggcagggtcagacttg
atcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctaca
tcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaagatagaagacatggatgacaactgtt
atctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtctgtaaactacacctggtatggggaca
aaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtgcttgaaaccacccttatgccacata
attactccaggtgttatacttgccaagtcagcaattctgtgagcagcaagaatggcaccg
tctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX1-4|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaaggtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaac
gtgactctgaacatctctgagagcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttat
actttcgaccagaagattgtagaatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaa
tttaaaggcagggtcagacttgatcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccag
aaagaggacaacagcacctacatcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaa
tggaagatcaagctgcaagtgcttgaccctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtg
cttgaaaccacccttatgccacataattactccaggtgttatacttgccaagtcagcaat
tctgtgagcagcaagaatggcaccgtctgcctcagtccaccctgtaccctggcccggtcc
tttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattcttggcctg
ttacttacctga
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttatactttcgaccagaagattgtag
aatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaatttaaaggcagggtcagacttg
atcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctaca
tcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaagatagaagacatggatgacaactgtt
atttgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtctgtaaactacacctggtatggggaca
aaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtgcttgaaaccacccttatgccacata
attactccaggtgttatacttgccaagtcagcaattctgtgagcagcaagaatggcacgg
tctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX1-4|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaaggtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaac
gtgactctgaacatctctgagagcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttat
actttcgaccagaagattgtagaatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaa
tttaaaggcagggtcagacttgatcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccag
aaagaggacaacagcacctacatcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaa
tggaagatcaagctgcaagtgcttgaccctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatttgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtg
cttgaaaccacccttatgccacataattactccaggtgttatacttgccaagtcagcaat
tctgtgagcagcaagaatggcacggtctgcctcagtccaccctgtaccctggcccggtcc
tttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattcttggcctg
ttacttacctga
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttatactttcgaccagaagattgtag
aatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaatttaaaggcagggtcagacttg
atcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctaca
tcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaagatagaagacatggatgacaactgtt
atctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtctgtaaactacacctggtatggggaca
aaaggcccctcccaaaggagctccagaacagtgtgcttgaaaccacccttatgccacata
attactccaggtgttatacttgccaagtcagcaattctgtgagcagcaagaatggcacgg
tctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttact
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX1-4|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaaggtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaac
gtgactctgaacatctctgagagcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttat
actttcgaccagaagattgtagaatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaa
tttaaaggcagggtcagacttgatcctcagagtggcgcactgtacatctctaaggtccag
aaagaggacaacagcacctacatcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaa
tggaagatcaagctgcaagtgcttgaccctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccctcccaaaggagctccagaacagtgtg
cttgaaaccacccttatgccacataattactccaggtgttatacttgccaagtcagcaat
tctgtgagcagcaagaatggcacggtctgcctcagtccaccctgtaccctggcccggtcc
tttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattcttggcctg
ttacttacttaa
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttatactttcgaccagaagattgtag
aatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaatttaaaggcagggtcagacttg
atcctcagagtggtgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctaca
tcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaagatagaagacatggatgacaactgtt
atctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtctgtaaactacacctggtatggggaca
aaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtgcttgaaaccacccttatgccacata
attactccaggtgttatacttgccaagtcagcaattctgtgagcagcaagaatggcacgg
tctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX1-4|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaaggtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaac
gtgactctgaacatctctgagagcctgcctgagaactacaaacaactaacctggttttat
actttcgaccagaagattgtagaatgggattccagaaaatctaagtactttgaatccaaa
tttaaaggcagggtcagacttgatcctcagagtggtgcactgtacatctctaaggtccag
aaagaggacaacagcacctacatcatgagggtgttgaaaaagactgggaatgagcaagaa
tggaagatcaagctgcaagtgcttgaccctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaaggagctccagaacagtgtg
cttgaaaccacccttatgccacataattactccaggtgttatacttgccaagtcagcaat
tctgtgagcagcaagaatggcacggtctgcctcagtccaccctgtaccctggcccggtcc
tttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattcttggcctg
ttacttacctag