Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences with gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaac...............tacaaacaactaacctggttttatact....
........ttcgaccagaagaatgtagaatgggat..................tccagaa
aatctaagtactttgaatccaaa......tttaaaggcagggtcagacttgatcctcaga
gtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctacatcatgaggg
tgttgaaaaag.........actgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
...............gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaag...
..................gagctccagaacagt...........................
..................gtgcttgaaaccacccttatgccacat......aattactcc
aggtgttatacttgccaagtcagcaattct............gtgagcagcaagaatggc
acggtctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>M37766|CD48*01|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgag...............aactacaaacaactaacctggttttatact....
........ttcgaccagaagattgtagaatgggat..................tccagaa
aatctaagtactttgaatccaaa......tttaaaggcagggtcagacttgatcctcaga
gtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctacatcatgaggg
tgttgaaaaag.........actgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
...............gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaag...
..................gagctccagaacagt...........................
..................gtgcttgaaaccacccttatgccacat......aattactcc
aggtgttatacttgccaagtcagcaattct............gtgagcagcaagaatggc
acggtctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>AL121985|CD48*02|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtggtccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaac...............tacaaacaactaacctggttttatact....
........ttcgaccagaagattgtagaatgggat..................tccagaa
aatctaagtactttgaatccaaa......tttaaaggcagggtcagacttgatcctcaga
gtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctacatcatgaggg
tgttgaaaaag.........actgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
...............gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaag...
..................gagctccagaacagt...........................
..................gtgcttgaaaccacccttatgccacat......aattactcc
aggtgttatacttgccaagtcagcaattct............gtgagcagcaagaatggc
accgtctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>M59904|CD48*03|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaac...............tacaaacaactaacctggttttatact....
........ttcgaccagaagattgtagaatgggat..................tccagaa
aatctaagtactttgaatccaaa......tttaaaggcagggtcagacttgatcctcaga
gtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctacatcatgaggg
tgttgaaaaag.........actgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
...............gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaag...
..................gagctccagaacagt...........................
..................gtgcttgaaaccacccttatgccacat......aattactcc
aggtgttatacttgccaagtcagcaattct............gtgagcagcaagaatggc
accgtctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>X06341|CD48*04|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaac...............tacaaacaactaacctggttttatact....
........ttcgaccagaagattgtagaatgggat..................tccagaa
aatctaagtactttgaatccaaa......tttaaaggcagggtcagacttgatcctcaga
gtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctacatcatgaggg
tgttgaaaaag.........actgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatttgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
...............gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaag...
..................gagctccagaacagt...........................
..................gtgcttgaaaccacccttatgccacat......aattactcc
aggtgttatacttgccaagtcagcaattct............gtgagcagcaagaatggc
acggtctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>BC016182|CD48*05|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaac...............tacaaacaactaacctggttttatact....
........ttcgaccagaagattgtagaatgggat..................tccagaa
aatctaagtactttgaatccaaa......tttaaaggcagggtcagacttgatcctcaga
gtggcgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctacatcatgaggg
tgttgaaaaag.........actgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
...............gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccctcccaaag...
..................gagctccagaacagt...........................
..................gtgcttgaaaccacccttatgccacat......aattactcc
aggtgttatacttgccaagtcagcaattct............gtgagcagcaagaatggc
acggtctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>CR457012|CD48*06|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttact
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgctccagaggttgggattcgtgtctggctctggaattgctactgctgcctctgtca
ctcctggtgaccagcattcaag
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcacttggtacatatgaccgtggtctccggcagcaacgtgactctgaacatctctgaga
gcctgcctgagaac...............tacaaacaactaacctggttttatact....
........ttcgaccagaagattgtagaatgggat..................tccagaa
aatctaagtactttgaatccaaa......tttaaaggcagggtcagacttgatcctcaga
gtggtgcactgtacatctctaaggtccagaaagaggacaacagcacctacatcatgaggg
tgttgaaaaag.........actgggaatgagcaagaatggaagatcaagctgcaagtgc
ttg
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................accctgtacccaagcctgtcatcaaaattgagaag
atagaagacatggatgacaactgttatctgaaactgtcatgtgtgatacctggcgagtct
...............gtaaactacacctggtatggggacaaaaggcccttcccaaag...
..................gagctccagaacagt...........................
..................gtgcttgaaaccacccttatgccacat......aattactcc
aggtgttatacttgccaagtcagcaattct............gtgagcagcaagaatggc
acggtctgcctcagtccaccctgtaccctgg
>BT019813|CD48*07|Homo sapiens|F|EX4|
cccggtcctttggagtagaatggattgcaagttggctagtggtcacggtgcccaccattc
ttggcctgttacttacc