Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences without gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcataaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaaaatcagaagattt
tagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaatttaaaggcagggttt
atcttgaagaaaacaatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggta
cctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagataaccctggaagtat
ttg
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcgtcgactgattcctgtc
acctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactatacttggtatgagagct
cgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctcatcgtcacaccacaga
acaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagcagcaagaacgacacag
tgtacttcactctaccttgtgatctag
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>CD48*01|Mus musculus|F|EX1-4|
atgtgcttcataaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaaggtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaacc
ctgaaaatccataaggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaa
aatcagaagattttagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaattt
aaaggcagggtttatcttgaagaaaacaatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaa
gaggacaaaggtacctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagata
accctggaagtatttgatcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcg
tcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactat
acttggtatgagagctcgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctc
atcgtcacaccacagaacaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagc
agcaagaacgacacagtgtacttcactctaccttgtgatctagccagatcttctggagta
tgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattcacaggatcctgttaacc
tga
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcataagacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaaaatcagaagattt
tagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaatttaaaggcagggttt
atcttgaagaaaacaatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggta
cctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagataaccctggaagtat
ttg
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcgtcgactgattcctgtc
acctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactatacttggtatgagagct
cgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctcatcgtcacaccacaga
acaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagcagcaagaacgacacag
tgtacttcactctaccttgtgatctag
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>CD48*02|Mus musculus|F|EX1-4|
atgtgcttcataagacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaaggtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaacc
ctgaaaatccataaggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaa
aatcagaagattttagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaattt
aaaggcagggtttatcttgaagaaaacaatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaa
gaggacaaaggtacctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagata
accctggaagtatttgatcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcg
tcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactat
acttggtatgagagctcgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctc
atcgtcacaccacagaacaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagc
agcaagaacgacacagtgtacttcactctaccttgtgatctagccagatcttctggagta
tgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattcacaggatcctgttaacc
tga
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcataaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaaaatcagaagattt
tagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaatttaaaggcagggttt
atcttgaagaaaacgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggta
cctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagataaccctggaagtat
ttg
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcgtcgactgattcctgtc
acctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactatacttggtatgagagct
cgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctcatcgtcacaccacaga
acaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagcagcaagaacgacacag
tgtacttcactctaccttgtgatctag
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>CD48*03|Mus musculus|F|EX1-4|
atgtgcttcataaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaaggtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaacc
ctgaaaatccataaggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaa
aatcagaagattttagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaattt
aaaggcagggtttatcttgaagaaaacgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaa
gaggacaaaggtacctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagata
accctggaagtatttgatcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcg
tcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactat
acttggtatgagagctcgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctc
atcgtcacaccacagaacaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagc
agcaagaacgacacagtgtacttcactctaccttgtgatctagccagatcttctggagta
tgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattcacaggatcctgttaacc
tga
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcagaaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggaccaacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaaaatcagaagattt
tagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaatttaaaggcagggttt
atcttgaagaaaacgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggta
cctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagataaccctggaagtat
ttg
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcgtcgactgattcctgtc
acctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactatacttggtatgagagct
cgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctcatcgtcacaccacaga
acaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagcagcaagaacgacacag
tgtacttcactctaccttgtgatctag
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>CD48*04|Mus musculus|F|EX1-4|
atgtgcttcagaaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaaggtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaacc
ctgaaaatccataaggaccaacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaa
aatcagaagattttagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaattt
aaaggcagggtttatcttgaagaaaacgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaa
gaggacaaaggtacctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagata
accctggaagtatttgatcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataagactgaagcg
tcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcatgttgactat
acttggtatgagagctcgggacctttccccaaaaagagtccaggatatgtgctcgatctc
atcgtcacaccacagaacaagtctacattttacacctgccaagtcagcaatcctgtaagc
agcaagaacgacacagtgtacttcactctaccttgtgatctagccagatcttctggagta
tgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattcacaggatcctgttaacc
tga
>AK088027|CD48*05|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcagaaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AK088027|CD48*05|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaaaatcagaagattt
tagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaatttaaaggcagggttt
atcttgaagaaaacgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggta
cctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagataaccctggaagtat
ttg
>AK088027|CD48*05|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>CD48*05|Mus musculus|F|EX1-2,4|Splicing B|
atgtgcttcagaaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaaggtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaacc
ctgaaaatccataaggacccacttggaccatataaacgtatcacctggcttcatactaaa
aatcagaagattttagagtacaactataatagtacaaagacaatcttcgagtctgaattt
aaaggcagggtttatcttgaagaaaacgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaa
gaggacaaaggtacctactacatgagagtgctgcgtgaaactgagaacgagttgaagata
accctggaagtatttgccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtc
acaacactcatcattcacaggatcctgttaacctga