Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences with gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcataaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggacca...............tataaacgtatcacctggcttcatact.
...........aaaaatcagaagattttagagtacaactat...............aata
gtacaaagacaatcttcgagtctgaa......tttaaaggcagggtttatcttgaagaaa
acaatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggtacctactacatga
gagtgctgcgt...............gaaactgagaacgagttgaagataaccctggaag
tatttg
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataag
actgaagcgtcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcat
...............gttgactatacttggtatgagagctcgggacctttccccaaa...
..................aagagtccaggatat...........................
..................gtgctcgatctcatcgtcacaccacag......aacaagtct
acattttacacctgccaagtcagcaatcct............gtaagcagcaagaacgac
acagtgtacttcactctaccttgtgatctag
>AK007741|CD48*01|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcataagacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggacca...............tataaacgtatcacctggcttcatact.
...........aaaaatcagaagattttagagtacaactat...............aata
gtacaaagacaatcttcgagtctgaa......tttaaaggcagggtttatcttgaagaaa
acaatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggtacctactacatga
gagtgctgcgt...............gaaactgagaacgagttgaagataaccctggaag
tatttg
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataag
actgaagcgtcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcat
...............gttgactatacttggtatgagagctcgggacctttccccaaa...
..................aagagtccaggatat...........................
..................gtgctcgatctcatcgtcacaccacag......aacaagtct
acattttacacctgccaagtcagcaatcct............gtaagcagcaagaacgac
acagtgtacttcactctaccttgtgatctag
>BC060977|CD48*02|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcataaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggacca...............tataaacgtatcacctggcttcatact.
...........aaaaatcagaagattttagagtacaactat...............aata
gtacaaagacaatcttcgagtctgaa......tttaaaggcagggtttatcttgaagaaa
acgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggtacctactacatga
gagtgctgcgt...............gaaactgagaacgagttgaagataaccctggaag
tatttg
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataag
actgaagcgtcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcat
...............gttgactatacttggtatgagagctcgggacctttccccaaa...
..................aagagtccaggatat...........................
..................gtgctcgatctcatcgtcacaccacag......aacaagtct
acattttacacctgccaagtcagcaatcct............gtaagcagcaagaacgac
acagtgtacttcactctaccttgtgatctag
>AB196821|CD48*03|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atgtgcttcagaaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggaccaacttggacca...............tataaacgtatcacctggcttcatact.
...........aaaaatcagaagattttagagtacaactat...............aata
gtacaaagacaatcttcgagtctgaa......tttaaaggcagggtttatcttgaagaaa
acgatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggtacctactacatga
gagtgctgcgt...............gaaactgagaacgagttgaagataaccctggaag
tatttg
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................atcctgtgcccaagccttccatagaaatcaataag
actgaagcgtcgactgattcctgtcacctgaggctatcgtgtgaggtaaaggaccagcat
...............gttgactatacttggtatgagagctcgggacctttccccaaa...
..................aagagtccaggatat...........................
..................gtgctcgatctcatcgtcacaccacag......aacaagtct
acattttacacctgccaagtcagcaatcct............gtaagcagcaagaacgac
acagtgtacttcactctaccttgtgatctag
>AK146173|CD48*04|Mus musculus|F|EX4|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc
>AK088027|CD48*05|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|Splicing B|
atgtgcttcagaaaacagggatggtgtctggtcctggaactgctactgctgcccttggga
actggatttcaag
>AK088027|CD48*05|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|Splicing B|
gtcattcaataccagatataaatgccaccaccggcagcaatgtaaccctgaaaatccata
aggacccacttggacca...............tataaacgtatcacctggcttcatact.
...........aaaaatcagaagattttagagtacaactat...............aata
gtacaaagacaatcttcgagtctgaa......tttaaaggcagggtttatcttgaagaaa
acaatggtgcacttcatatctctaatgtccggaaagaggacaaaggtacctactacatga
gagtgctgcgt...............gaaactgagaacgagttgaagataaccctggaag
tatttg
>AK088027|CD48*05|Mus musculus|F|EX4|Splicing B|
ccagatcttctggagtatgttggactgcaacttggctagtggtcacaacactcatcattc
acaggatcctgttaacc