Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences with gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>AF043445|CD84*01|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcccagcgccatctgtggatctggttcctttgcctacaaacct
>AF043445|CD84*01|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ggtctgaagcagcaggaaaagatgcagacccggtggtaatgaatgggattcttggggagt
cagttactttcctcttaaatattcaagaacca...aagaaaattgacaacattgcctgga
cttctcaatcatctgttgcttttataaaaccaggagtcaataaagct.............
.....gaagttaccataacccagggcact..................tataaaggacgaa
tagaaatcatagatcagaagtatgacctggtcattagagacctgaggatggaagatgcag
gaacttacaaagcagacatcaatgaa.........gagaatgaggaaaccatcaccaaga
tctactaccttcatatctacc
>AF043445|CD84*01|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................gtcgacttaaaacaccaaaaattacacagagtttg
atatcatctttgaacaatacctgtaatatcacactgacatgctctgtggaaaaggaa...
...............gaaaaggatgtcacatatagctggagtccctttgga.........
...gagaaaagcaat.............................................
...............gtccttcaaatcgtccactcccccatg......gaccaaaaactg
acctacacatgtacagcccagaaccct............gtcagcaacagttctgactct
gtcactgtccagcagccatgtacag
>AF043445|CD84*01|Mus musculus|F|EX4|
acactccaagcttccatcctcgccatgctgtgttgccaggaggattggccgtgctctttc
tgcttattctcattccgatgttggcatttctgttccgtttgtataagagaaggcgagaca
ggattgtcctggaag
>AF043445|CD84*01|Mus musculus|F|EX5|
cagatgatgtctcaaagaaaacagtatatgctgtagtttcaagaaatgctcaacccacag
agtccagaatctatgatgaaatccctcagtccaag
>AF043445|CD84*01|Mus musculus|F|EX6|
atgctgtcctgtaagaaagatccggtgaccaccatttattcctcagtgcagctttctgag
aag
>AF043445|CD84*01|Mus musculus|F|EX7|
atgaaggaaaccaacatgaaggacagaagtctgcctaaggctttgggtaatgaaattgtt
gtc
>AK037385|CD84*01|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|splicing B|
atggcccagcgccatctgtggatctggttcctttgcctacaaacct
>AK037385|CD84*01|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|splicing B|
ggtctgaagcagcaggaaaagatgcagacccggtggtaatgaatgggattcttggggagt
cagttactttcctcttaaatattcaagaacca...aagaaaattgacaacattgcctgga
cttctcaatcatctgttgcttttataaaaccaggagtcaataaagct.............
.....gaagttaccataacccagggcact..................tataaaggacgaa
tagaaatcatagatcagaagtatgacctggtcattagagacctgaggatggaagatgcag
gaacttacaaagcagacatcaatgaa.........gagaatgaggaaaccatcaccaaga
tctactaccttcatatctaccgtaagttatggcagcacggggccttggatttacttttga
tt
>AB196814|CD84*02|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcccagcgccatctgtggatctggttcctttgcctacaaacct
>AB196814|CD84*02|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ggtctgaagcagcaggaaaagatgcagacccgatggtaatgaatgggattcttggggagt
cagttactttcctcttaaatattcaagaacca...aagaaaattgacaacattgcctgga
cttctcaatcatctgttgcttttataaaaccaggagtcaataaagct.............
.....gaagttaccataacccagggcact..................tataaaggacgaa
tagaaatcatagatcagaagtatgacctggtcattagagacctgaggatggaagatgcag
gaacttacaaagcagacatcaatgaa.........gagaatgaggaaaccatcaccaaga
tctactaccttcatatctacc
>AB196814|CD84*02|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................gtcgacttaaaacaccaaaaattacacagagtttg
atatcatctttgaacaatacctgtaatatcacactgacatgctctgtggaaaaggaa...
...............gaaaaggatgtcacatatagctggagtccctttgga.........
...gagaaaagcaat.............................................
...............gtccttcaaatcgtccactcccccatg......gaccaaaaactg
acctacacatgtacagcccagaaccct............gtcagcaacagttctgactct
gtcactgtccagcagccatgtacag
>AB196814|CD84*02|Mus musculus|F|EX4|
acactccaagcttccatcctcgccatgctgtgttgccaggaggattggccgtgctctttc
tgcttattctcattccgatgttggcatttctgttccgtttgtacaagagaaggcgagaca
ggattgtcctggaag
>AB196814|CD84*02|Mus musculus|F|EX5|
cagatgatgtctcaaagaaaacagtatatgctgtagtttcaagaaatgctcaacccacag
agtccagaatctatgatgaaatccctcagtccaag
>AB196814|CD84*02|Mus musculus|F|EX6|
atgctgtcctgtaagaaagatccggtgaccaccatttattcctcagtgcagctttctgag
aag
>AB196814|CD84*02|Mus musculus|F|EX7|
atgaaggaaaccaacatgaaggacagaagtctgcctaaggctttgggtaatgaaattgtt
gtc
>AB196813|CD84*03|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcccagcgccatctgtggatctggttcctttgcctacaaacct
>AB196813|CD84*03|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ggtctgaagcagcaggaaaagatgcagacccgatggtaatgaatgggattcttggggagt
cagttactttcctcttaaatattcaagaacca...aagaaaattgacaacattgcctgga
cttctcaatcatctgttgcttttataaaaccaggagtcaataaagct.............
.....gaagttaccataacccagggcact..................tataaaggacgaa
tagaaatcatagatcagaagtatgacctggtcattagagacctgaggatggaagatgcag
gaacttacaaagcagacatcaatgaa.........gagaatgaggaaaccatcaccaaga
tctactaccttcatatctacc
>AB196813|CD84*03|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................gtcgacttaaaacaccaaaaattacacagagtttg
atatcatctttgaacaatacctgtaatatcacactgacatgctctgtggaaaaggaa...
...............gaaaaggatgtcacatatagctggagtccctttgga.........
...gagaaaagcaat.............................................
...............gtccttcaaatcgtccactcccccatg......gaccaaaaactg
acctacacatgtacagcccagaaccct............gtcagcaacagttctgactct
gtcactgtccagcagccatgtacag
>AB196813|CD84*03|Mus musculus|F|EX4|
acactccaagcttccatcctcgccatgctgtgttgccaggaggattggccgtgctctttc
tgcttattctcattccgatgttggcatttctgttccgtttgtacaagagaaggcgagaca
ggattgtcctggaag
>AB196813|CD84*03|Mus musculus|F|EX5|
cagatgatgtctcaaagaaaacagtatatgctgtagtttcaagaaatgctcaacccacag
agtccagaatctatgatgaaatccctcagtccaag
>AB196813|CD84*03|Mus musculus|F|EX6|
atgctgtcctgtaaggaagatccggtgaccaccatttattcctcagtgcagctttctgag
aag
>AB196813|CD84*03|Mus musculus|F|EX7|
atgaaggaaaccaacatgaaggacagaagtctgcctaaggctttgggtaatgaaattgtt
gtc
>AK171067|CD84*04|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcccagcgccatctgtggatctggttcctttgcctacaaacct
>AK171067|CD84*04|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ggtctgaagcagcaggaaaagatgcagacccgatggtaatgaatgggattcttggggagt
cagttactttcctcttaaatattcaagaacca...aagaaaattgacaacattgcctgga
cttctcaatcatctgttgcttttataaaaccaggagtcaataaagct.............
.....gaagttaccataacccagggcact..................tataaaggacgaa
tagaaatcatagatcagaagtatgacctggtcattagagacctgaggatggaagatgcag
gaacttacaaagcagacatcaatgaa.........gagaatgaggaaaccatcaccaaga
tctactaccttcatatctacc
>AK171067|CD84*04|Mus musculus|F|EX3|[D2]|C-LIKE|
.........................gtcgacttaaaacaccaaaaattacacagagtttg
atatcatctttgaacaatacctgtaatatcacactgacatgctctgtggaaaaggaa...
...............gaaaaggatgtcacatatagctggagtccctttgga.........
...gagaaaagcaat.............................................
...............gtccttcaaatcgtccactcccccatg......gaccaaaaactg
acctacacatgtacagcccagaaccct............gtcagcaacagttctgactct
gtcactgtccagcagccatgtacag
>AK171067|CD84*04|Mus musculus|F|EX4|
acactccaagcttccatcctcgccatgctgtgttgccaggaggattggccgtgctctttc
tgcttattctcattccgatgttggcatttctgttccgtttgtacaagagaaggcgagaca
ggattgtcctggaag
>AK171067|CD84*04|Mus musculus|F|EX5|
cagatgatgtctcaaagaaaacagtatatgctgtagtttcaagaaatgctcaacccacag
agtccagaatctatgatgaaatccctcagtccaag
>AK171067|CD84*04|Mus musculus|F|EX6|
atgctgtcctgtaaggaagatccagtgaccaccatttattcctcagtgcagctttctgag
aag
>AK171067|CD84*04|Mus musculus|F|EX7|
atgaaggaaaccaacatgaaggacagaagtctgcctaaggctttgggtaatgaaattgtt
gtc