Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences with gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>M22064|CD8*01|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcctcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacctgctgctgctgggtgagtcgatt
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggccagaaggtggacctggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgttgtctatatggcttcatcc............cacaacaagata
acgtgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccgtgagggacacgaataat
aagtacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggaaaacgaaggctactatttctgctca
gtcatcagcaac.........tcggtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcag
aaag
>M22064|CD8*01|Mus musculus|F|EX2|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>M22064|CD8*01|Mus musculus|F|EX3|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggcacccttggccggaa
tctgcgtggcccctctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccaca
>M22064|CD8*01|Mus musculus|F|EX4|
ggagccgaaagcgtgtttgcaaatgtccca
>M22064|CD8*01|Mus musculus|F|EX5|
ggccgctagtcagacaggaaggcaagcccagaccttcagagaaaattgtg
>M12819|CD8*02|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcctcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacctgctgctgctgggtgagtcgatt
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggtcagaaggtggacctggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgttgtctatatggcttcatcc............cacaacaagata
acgtgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccatgagggacacgaataat
aagtacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggaaaacgaaggctactatttctgctca
gtcatcagcaac.........tcggtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcag
aaag
>M12975|CD8*02|Mus musculus|F|EX2|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>M12975|CD8*02|Mus musculus|F|EX3|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggcacccttggccggaa
tctgcgtggcccttctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccaca
>M12976|CD8*02|Mus musculus|F|EX4|
ggagccgaaagcgtgtttgcaaatgtcccag
>M12977|CD8*02|Mus musculus|F|EX5|
ggccgctagtcagacaggaaggcaagcccagaccttcagagaaaattgtg
>Y00157|CD8*03|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcctcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacctgctgctgctgggtgagtcgatt
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggtcagaaggtggacctggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgtttatatggcttcatcccac............aacaagataacg
tgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccatgagggacacgaataataag
tacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggaaaacgaaggctactatttctgctcagtc
atcagcaactcg.........gtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcagaaa
g
>Y00157|CD8*03|Mus musculus|F|EX2|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>Y00157|CD8*03|Mus musculus|F|EX3|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggcacccttggccggaa
tctgcgtggcccttctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccaca
>Y00157|CD8*03|Mus musculus|F|EX4|
ggagccgaaagcgtgtttgcaaatgtccca
>Y00157|CD8*03|Mus musculus|F|EX5|
ggccgctagtcagacaggaaggcaagcccagaccttcagagaaaattgtg
>M12978|CD8*04|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcctcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacctgctgctgctgggtgagtcgatg
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggccagaaggtggacctggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgttgtctatatggcttcatcc............cacaacaagata
acgtgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccgtgagggacacgaataat
aagtacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggaaaacgaaggctactatttctgctca
gtcatcagcaac.........tcggtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcag
aaag
>M12979|CD8*04|Mus musculus|F|EX2|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>M12979|CD8*04|Mus musculus|F|EX3|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggtacccttggccggaa
tctgcgtggcccttctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccac
>AK088128|CD8*05|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcctcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacctgctgctgctgggtgagtcgatt
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggccagaaggtggacctggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgttgtctatatggcttcatcc............cacaacaagata
acgtgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccgtgagggacacgaataat
aagtacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggaaaacgaaggctactatttctgctca
gtcatcagcaac.........tcggtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcag
aaag
>AK088128|CD8*05|Mus musculus|F|EX2|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>AK088128|CD8*05|Mus musculus|F|EX3|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggcacccttggccggaa
tctgcgtggcccttctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccaca
>AK088128|CD8*05|Mus musculus|F|EX4|
ggagccgaaagcgtgtttgcaaatgtccca
>AK088128|CD8*05|Mus musculus|F|EX5|
ggccgctagtcagacaggaaggcaagcccagaccttcagagaaaattgtg
>U34881|CD8*06|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcctcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacctgctgctgatgggtgagtcgatt
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggccagaaggtggacctggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgttgtctatatggcttcatcc............cacaacaagata
acgtgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccgtgagggacacgaataat
aagtacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggaaaacgaaggctactatttctgctca
gtcatcagcaac.........tcggtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcag
aaag
>U34881|CD8*06|Mus musculus|F|EX2|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>U34881|CD8*06|Mus musculus|F|EX3|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggcacccttggccggaa
tctgcgtggcccctctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccaca
>U34881|CD8*06|Mus musculus|F|EX4|
ggagccgaaagcgtgtttgcaaatgtccca
>U34881|CD8*06|Mus musculus|F|EX5|
ggccgctagtcagacaggaaggcaagcccagaccttcagagaaaattgtg
>AK088214|CD8*07|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|
atggcgtcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacctgctgctgctgggtgagtcgatt
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggccagaaggtggacccggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgttgtctatatggcttcatcc............cacaacaagata
acgtgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccgtgagggacacgaataat
aagtacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggaaaacgaaggctactatttctgctca
gtcatcagcaac.........tcggtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcag
aaag
>AK088214|CD8*07|Mus musculus|F|EX2|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>AK088214|CD8*07|Mus musculus|F|EX3|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggcacccttggccggaa
tctgcgtggcccttctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccaca
>AK088214|CD8*07|Mus musculus|F|EX4|
ggagccgaaagcgtgtttgcaaatgtccca
>AK088214|CD8*07|Mus musculus|F|EX5|
ggccgctagtcagacaggaaggcaagcccagaccttcagagaaaattgtg
>AK088414|CD8*08|Mus musculus|F|EX1|[D1]|V-LIKE|splicing B|
atggcctcaccgttgacccgctttctgtcgctgaacccgctgctgctgggtgagtcgatt
atcctggggagtggagaagctaagccacaggcacccgaactccgaatctttccaaagaaa
atggacgccgaacttggccagaaggtggacctggtatgtgaagtgttggggtccgtt...
...............tcgcaaggatgctcttggctcttccagaactccagctccaaactc
ccccagcccaccttcgttgtctatatggcttcatcc............cacaacaagata
acgtgggacgagaagctgaattcgtcgaaactgttttctgccgtgagggacacgaataat
aagtacgttctcaccctgaacaagttcagcaaggagaacgaaggctactatttctgctca
gtcatcagcaac.........tcggtgatgtacttcagttctgtcgtgccagtccttcag
aaag
>AK088414|CD8*08|Mus musculus|F|EX2|splicing B|
tgaactctactactaccaagccagtgctgcgaactccctcacctgtgcaccctaccggga
catctcagccccagagaccagaagattgtcggccccgtggctcag
>AK088414|CD8*08|Mus musculus|F|EX3|splicing B|
tgaaggggaccggattggacttcgcctgtgatatttacatctgggcacccttggccggaa
tctgcgtggcccttctgctgtccttgatcatcactctcatctgctaccaca
>AK088414|CD8*08|Mus musculus|F|EX6|splicing B|
gccgc