Here you are: IMGT Web resources > IMGT Repertoire (RPI) > RPI entries from gene to protein

IMGT reference sequences in FASTA format:

Nucleotide sequences without gaps

The FASTA header contains:
IMGT accession number | gene and allele name | species | functionality | exon name | domain name | domain type | alternative splicing (if it is) | partial (if it is)
>M26441|CD8B*01|Mus musculus|F|EX1|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcag
>M26442|CD8B*01|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ctctctggagcagctctgccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaacc
atacggcaaagatgtcctgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggc
tgcgggagcgccaggaccccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttctt
ccaaaggagttttgtatggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtctt
cagactcaagacggccctttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttct
acttctgcgcgacggttgggagccccaagatggtctttgggacagggacgaagctgactg
tgg
>M26443|CD8B*01|Mus musculus|F|EX3|
ttgatgtccttcctacaactgccccaaccaagaagactaccctgaagatgaagaagaaga
agcaatgcccgttcccccacccagagacccagaagg
>M26444|CD8B*01|Mus musculus|F|EX4|
gcctgacatgcagccttaccaccctcagcctgctggtagtctgcatcctgcttctgctgg
cattcctcggagtggccgtctacttttact
>M26445|CD8B*01|Mus musculus|F|EX5|
gtgtgcggaggagagcccgaattcacttcatgaaac
>M26446|CD8B*01|Mus musculus|F|EX6|
agtttcacaaa
>CD8B*01|Mus musculus|F|EX1-6|Complete|Splicing A|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcagctctctggagcagctct
gccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaaccatacggcaaagatgtcc
tgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggctgcgggagcgccaggac
cccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttcttccaaaggagttttgtat
ggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtcttcagactcaagacggccc
tttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttctacttctgcgcgacggtt
gggagccccaagatggtctttgggacagggacgaagctgactgtggttgatgtccttcct
acaactgccccaaccaagaagactaccctgaagatgaagaagaagaagcaatgcccgttc
ccccacccagagacccagaagggcctgacatgcagccttaccaccctcagcctgctggta
gtctgcatcctgcttctgctggcattcctcggagtggccgtctacttttactgtgtgcgg
aggagagcccgaattcacttcatgaaacagtttcacaaatga
>M22065|CD8B*02|Mus musculus|F|EX1|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcag
>M22066|CD8B*02|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ctctctggagcagctctgccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaacc
atacggcaaagatgtcctgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggc
tgcgggagcgccaggaccccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttctt
ccaaaggagttttgtatggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtctt
cagactcaagccggccctttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttct
acttctgcgcgacggttgggagccccaagatggtctttgggacagggacgaagctgactg
tgg
>M22067|CD8B*02|Mus musculus|F|EX3|
ttgatgtccttcctacaactgccccaaccaagaagactaccctgaagatgaagaagaaga
agcaatgcccgttcccccacccagagacccagaagg
>M22068|CD8B*02|Mus musculus|F|EX4|
gcctgacatgcagccttaccaccctcagcctgctggtagtctgcatcctgcttctgctgg
cattcctcggagtggccgtctacttttact
>M22069|CD8B*02|Mus musculus|F|EX5|
gtgtgcggaggagagcccgaattcacttcatgaaac
>M22070|CD8B*02|Mus musculus|F|EX6|
agtttcacaaa
>CD8B*02|Mus musculus|F|EX1-6|Complete|Splicing A|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcagctctctggagcagctct
gccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaaccatacggcaaagatgtcc
tgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggctgcgggagcgccaggac
cccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttcttccaaaggagttttgtat
ggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtcttcagactcaagccggccc
tttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttctacttctgcgcgacggtt
gggagccccaagatggtctttgggacagggacgaagctgactgtggttgatgtccttcct
acaactgccccaaccaagaagactaccctgaagatgaagaagaagaagcaatgcccgttc
ccccacccagagacccagaagggcctgacatgcagccttaccaccctcagcctgctggta
gtctgcatcctgcttctgctggcattcctcggagtggccgtctacttttactgtgtgcgg
aggagagcccgaattcacttcatgaaacagtttcacaaatga
>U34882|CD8B*02|Mus musculus|F|EX1|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcag
>U34882|CD8B*02|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ctctctggagcagctctgccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaacc
atacggcaaagatgtcctgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggc
tgcgggagcgccaggaccccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttctt
ccaaaggagttttgtatggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtctt
cagactcaagccggccctttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttct
acttctgcgcgacggttg
>U34882|CD8B*02|Mus musculus|F|EX5|
ggaggagagcccgaattcacttcatgaaac
>U34882|CD8B*02|Mus musculus|F|EX6|
agtttcacaaa
>CD8B*02|Mus musculus|F|EX1-2,5-6|Complete|Splicing B|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcagctctctggagcagctct
gccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaaccatacggcaaagatgtcc
tgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggctgcgggagcgccaggac
cccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttcttccaaaggagttttgtat
ggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtcttcagactcaagccggccc
tttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttctacttctgcgcgacggtt
gggaggagagcccgaattcacttcatgaaacagtttcacaaatga
>AK087944|CD8B*03|Mus musculus|F|EX1|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcag
>AK087944|CD8B*03|Mus musculus|F|EX2|[D1]|V-LIKE|
ctctctggagcagctctgccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaacc
atacggcaaagatgtcctgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggc
tgcgggagcgccaggaccccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttctt
ccaaaggagttttgtatggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtctt
cagactcaagccggccctttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttct
acttctgcgcgacggttgggagccccaagatggtctttgggacagggacgaagctgactg
tgg
>AK087944|CD8B*03|Mus musculus|F|EX3|
ttgatgtccttcctacaactgccccaaccaagaagactaccctgaagatgaagaaggaga
agcaatgcccgttcccccacccagagacccagaagg
>AK087944|CD8B*03|Mus musculus|F|EX4|
gcctgacatgcagccttaccaccctcagcctgctggtagtctgcatcctgcttctgctgg
cattcctcggagtggccgtctacttttact
>AK087944|CD8B*03|Mus musculus|F|EX5|
gtgtgcggaggagagcccgaattcacttcatgaaac
>AK087944|CD8B*03|Mus musculus|F|EX6|
agtttcacaaa
>CD8B*03|Mus musculus|F|EX1-6|Complete|Splicing A|
atgcagccatggctctggctggtcttcagtatgaagctggcagctctctggagcagctct
gccctcattcagaccccttcgtccctgctggttcaaaccaaccatacggcaaagatgtcc
tgtgaggttaaaagcatctctaagttaacaagcatctactggctgcgggagcgccaggac
cccaaggacaagtactttgagttcctggcctcctggagttcttccaaaggagttttgtat
ggtgaaagtgtggacaagaaaagaaatataattcttgagtcttcagactcaagacggccc
tttctcagtatcatgaatgtgaagccagaggacagtgacttctacttctgcgcgacggtt
gggagccccaagatggtctttgggacagggacgaagctgactgtggttgatgtccttcct
acaactgccccaaccaagaagactaccctgaagatgaagaaggagaagcaatgcccgttc
ccccacccagagacccagaagggcctgacatgcagccttaccaccctcagcctgctggta
gtctgcatcctgcttctgctggcattcctcggagtggccgtctacttttactgtgtgcgg
aggagagcccgaattcacttcatgaaacagtttcacaaatga