IMGT reference directory: V-REGION Teleostei IGIV set


The IMGT reference directory contains sets of allele sequences isolated from the IMGT reference sequences. By definition, these sets contain one sequence for each allele.


Authors: Véronique Giudicelli (Veronique.Giudicelli@igh.cnrs.fr) and Marie-Paule Lefranc (Marie-Paule.Lefranc@igh.cnrs.fr)

Software material and data coming from IMGT server may be used for academic research only, provided that it is referred to IMGT®, and cited as "IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system® http://www.imgt.org (founder and director: Marie-Paule Lefranc, Montpellier, France)." References to cite: Lefranc, M.-P. et al., Nucleic Acids Res., 27:209-212 (1999); doi: 10.1093/nar/27.1.209 Full text Cover; Ruiz, M. et al., Nucleic Acids Res., 28:219-221 (2000); doi: 10.1093/nar/28.1.219 Full text; Lefranc, M.-P., Nucleic Acids Res., 29:207-209 (2001); doi: 10.1093/nar/29.1.207 Full text; Lefranc, M.-P., Nucleic Acids Res., 31:307-310 (2003); doi: 10.1093/nar/gkg085 Full text; Lefranc, M.-P. et al., In Silico Biol., 5, 0006 (2004) [Epub], 5:45-60 (2005); Lefranc, M.-P. et al., Nucleic Acids Res., 33:D593-597 (2005); doi: 10.1093/nar/gki065 Full text; Lefranc, M.-P. et al., Nucleic Acids Res., 37:D1006-1012 (2009); doi: 10.1093/nar/gkn838 Full text; Lefranc, M.-P. et al., Nucleic Acids Res., 43:D413-422 (2015); doi: 10.1093/nar/gku1056 Full text.
For any other use please contact Marie-Paule Lefranc Marie-Paule.Lefranc@igh.cnrs.fr.


Species are designated with "short" names (the three first letters from the genus and species names):

for Anarhichas minor (Spotted wolffish): Anamin
for Cyprinus carpio (Common carp): Cypcar
for Danio rerio (Zebra danio): Danrer
for Dicentrarchus labrax (European sea bass): Diclab
for Gadus morhua (Atlantic cod): Gadmor
for Ictalurus punctatus (Channel catfish): Ictpun
for Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout): Oncmyk
for Salmo salar (Atlantic salmon): Salsal
for Seriola quinqueradiata (Five-ray yellowtail): Serqui
for Siniperca chuatsi (Chinese perch): Sinchu
>AF137397|Anamin_IGIV1S1*01|Anarhichas minor|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTGTGGGAGGCTCCGTCTCC
ATCACATGTAGGACCAGTCAGAAGGTTTATATTTCG..................GGCAGC
TCTCACTTTTTAGCCTGGTACCAACACAGAGATGGAGAAACTCCTAAACTGCTCATTTAC
TATGCT....................................AGCACTCGACAATCAGGG
ATTTCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAACAGTTTACTACTGTCAGAGTGCA
CATCACATCAGCAGTCAGTGGGTG
>AF137398|Anamin_IGIV1S2*01|Anarhichas minor|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...GTGACATTTACTCCAGGATCCACTGTCACT
CTCACCTGTAAGACCAGCCAAGCTGTTTATTCACAC...............TCTACTTAT
GGTCAATGTATGTTCTGGTACCAACAGAAATCTGGACAGCCTCCAAAGCTCCTCATAAGA
TTTGCC....................................AGCACACGTGAATCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGACTTC
ACTTTGACCATCAGTGGAGTTCAAACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTGCT
CATTATATAAACAGTGCTTGGGTG
>AB015897|Cypcar_IGIV1S1*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
.....................CCCTCAGTAGCAGCTGTTCAACCAGGAGAAACAGTTACT
ATAAACTGTCAAACTAGCAGAGGAATTGGAGATCAATCA............CGGGGTTGT
GGTTCCTGTCTCACCTGGTATCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTCATTTAT
TACATT....................................AGATCAAGACAGTCAGGA
ACTTCA...TCTAGATTCAGTGGCAATGGAGCAAATTATGGA.........ACAGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTGCT
CACTATATCAGTAGTAGCTGG
>AB073328|Cypcar_IGIV1S2*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCAGCGTCACTCAGAGTCCCTCAACGACAGCAGCTCAACCAGGAGAAACAGTGAAG
ATCAACTGTAGAACCAGCACAGATGTGGCTGAATAT...............AGTGCACCA
CGTTACTATTTAAGCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTCAT
TTAGCA....................................AACACTCTTCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGCATCA...TCTGCG.........ACTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTGTA
CATGTCATCAACAGTGTTAAT
>AB073330|Cypcar_IGIV1S3*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCAGCGTCACTCAGAGTCCCTCAACGACAGCAGCTCAACCAGGAGAAACAGTGAAG
ATCAGCTGTAGAACCAGCAGAGATGTAGCTGAATAT...............AGTGCACCA
CGTTACTATTTAAGCTGGTACTTACAGAAACCCGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATATAT
CGTACA....................................ATAGACCGCTACACTGGA
ATTCCC...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTGTA
CACAGTGGTGGT
>AB015901|Cypcar_IGIV1S4*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
.....................CCTGCAGTGAAACCTGTTCAACCAGGAGACACAGTTAGT
ATGTCCTGTAAAACCAGTCCTGAAGTTTACCAGAGT..................TGGGAT
TATGAGCCTCTAGCCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
AAATCA....................................AACGTCCTCCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAA.........ACTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTATGAGTGTA
CATGTCATCAACAGTGGTGGT
>AB015898|Cypcar_IGIV1S5*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
.....................CCTTCAGTGAAAACTGTCACACCAGGAGAAAATGTTGTG
ATGAGCTGTAAACTCAGTACTCCTGCACCCTGC.....................AGCCCA
GCACCATGTGTGTCCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
TTAACA....................................AACACCCTCCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTTGG
CACTACATCAACAGTAAATAT
>AB015900|Cypcar_IGIV1S6*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
.....................CCTTCACTGAAAACTGTCACACCAGGAGAAAATGTTGTG
ATGAGCTGTAAACTCAGTACTCCTACTACAGCC.....................TGCAGC
CCAGCATGTGTGTTCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCTTGATTCGT
TATGTA....................................AAGACCCTCCAATCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........ACTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTTTC
CACAGCACTGGTGGTTAT
>AB073329|Cypcar_IGIV1S7*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCACAGTCACTCAGACTCCTTCAGTGAAAACTGTCACACCAGGAGAAAATGTTGTG
ATGAACTGTAAATTTAGTTCTGCTCCA.................................
...TCCTATGTGTCCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
TATACA....................................AACACTCTCCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........ACTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTGCT
TACTCTATCAGTAGTAGCTGG
>AB015899|Cypcar_IGIV1S8*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
.....................CCA...GTGAAACCTGTCACACCAGGAGAAAATGTTGTG
ATGAGCTGTAAATTTAGTTCTGCTCCA.................................
...TCCTATGTGTCCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
TTAACA....................................AGCACCCTCCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGTTGGACATTATTACTGTCTGAGTGCT
CACTATATCAGTAGTAGCTGG
>AB073339|Cypcar_IGIV1S9*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCAGCGTCACTCAGAGTCCCTCAACAACAGCAGCTCAAGCAGGAGAAACAGTGAAG
ATCAGCTGTAGAACCAGCACAGATGTGTACAGATAT...............AGTAGTGGG
GATGAAGATTTATTCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
TATGCA....................................AAAAAACTTTACACTGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAG.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTTAC
CACAGCAGTGGT
>AB073341|Cypcar_IGIV1S10*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCAGCGTCACTCAGAGTCCCTCA...ACAGCAGCTCAACCAGGAGAAACAGTGAAG
ATCAGCTGTAAAACCAGTAGTGATGTGTACAGATGG...............AGTGATGGG
AATGAAGGTTTAGCCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
GCTGCA....................................AACACTCTGCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTTAT
CACTACATCAACAGTATAAAT
>AB073335|Cypcar_IGIV1S11*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCAGCGTCACTCAGAGTCCCTCAACGACAGCAGCTCAACCAGGAGAAACAGTCAAA
ATCAGCTGTAGAACCAGCAGAGATGTGTTCAGATAT..................AGTGGG
GTTGATCGTTTAGCCTGGTATTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
TATACA....................................AACACTCTCCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTTTT
CACTGCAGAACAAGTGGTGTT
>AB073336|Cypcar_IGIV1S12*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCAGCGTCACTCAGAGTCCCTCAACGACAGCAGCTCAACCAGGAGAAACAGTGAAG
ATCAACTGTAGAACCAGCACAAATGTGTACTTGAGT..................GGTTCG
GATCATTGTTTAGCCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACGCCTGATTTAT
TATGCA....................................AACCGCCTCCAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTTTA
CACAGTGGTAGT
>AB073337|Cypcar_IGIV1S13*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCAGCGTCACTCAGAGTCCCTCA...ACAGCAGCTCAACCAGGAGAAACAGTGAAG
ATCAGCTGTAAAACCAGCACAGATGTGTAT...........................GAT
GGTGATAGTTTATTCTGGTATTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
TTGGCA....................................AACACCCTCGAGTCAGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCTGGACATTATTACTGTCAGAGTGCT
CACTATATCAGTAGTAGCTGG
>AB073338|Cypcar_IGIV1S14*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGTACACTGTAACTCAGAGTCCATCATTAATAACAGCAGCTCAAGGACAAGAAGTCAGA
ATAAACTGTAAAACCAGCAGTAGTGTATGT...........................GGT
ACTAATTACTTACACTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTCATATAT
GCTGCA....................................ACAAGCCGTTACACTGGA
ACTCCA...TCTAGATTCATTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTCACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATACAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTAC
CACTGTTCTAGTAGTGCT
>AB073340|Cypcar_IGIV1S15*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCACTGTAACTCAGAGTCCATCAATAACAGCAGCTCAACCAGGACAAGAAGTCAGA
ATAAACTGTAAAACCAGCAGTAATGTGTAT...........................GGT
GGTAGTTATTTACACTGGTATTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTCATATAT
GCTGCA....................................ACAAGCCGTAACACTGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCTGACTGAAGATACAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTTT
CACTGGCCGGGTAGCACTAGG
>AB073342|Cypcar_IGIV1S16*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCACTGTAACCCAGAGTCCATCAATAACAGCAGCTCAACCAGGACAAGAAGTCAGA
ATAAACTGTAAAACCAGCAGTAATGTGTAT...........................GGT
GGTAATTATTTAGCCTGGTACTTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTCATATAT
TGGGCA....................................ACAAGCCGTTACACTGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTAAC.........AGTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGACACAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTAC
CATGAGATCAGCAGTAAAGCT
>AB073331|Cypcar_IGIV1S17*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
TCTCATGAAGAGGTTCAGTCTCCTGACTCTCTGCTTGTTAAAGCAGGTGATTCTGCTTCT
ATCAGCTGCACTGCATCTTCTGGAATT.................................
GGTTATAACCTGAGCTGGTATCTGTTGAAACCTGGAAAAACCCCTAAACTCCTGATCTAC
GGAACG....................................AGTAACCTTGCATCTGGA
GTTTCA...GGCCGGTTCAGTGGAACTTAT......TCTGGA.........TATGTATTT
ACAGTGAACATACGTGGAGTCCAGCCTGAGGATGCAGGAGTTTATTACTGTATGGGGTAT
TATAGTTTTAGTGTA
>AB073332|Cypcar_IGIV1S18*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
TCTCATGAAGAGGTTCAGTCTCCTGAGTCTCTGTCTGTTAAAGCAGGAGAATCTGTCTCT
ATCAGCTGCACTGGGACCAGCGGAGTT.................................
GGTGATGACATGAGCTGGTATCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATCTAC
ACAGCC....................................AGCGAACTTGAATCTGGA
GTCCCA...GATCGGTTCAGTGGAAGTGGA......TCTGAA.........CCTGATTTC
ACACTGAACATACGTGGAGTCCAGTCTGAGGATGCAGGAGTTTATTACTGTATGGGGGTT
TATAGTGGTGGA
>AB073333|Cypcar_IGIV1S19*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
TCTCATGAAGAGGTCCAGACTCCTGAGTCTCTGTCTGTTAAAGCAGGAGAATCTGTCTCT
ATCAGCTGCACTGCATCTTCTGGAATT.................................
GGTTATGACATGAGCTGGTATCTGTTGAAACCTGGAAAAAAACCTAAACTGCTGATCTAC
GGAACG....................................AGCAACCTTGCATCTGGA
GTTTCA...GACCGGTTCAGTGGAACTTAT......TCTGGA.........TATGAATTT
ACACTGAAAATACGTGGAGTCCAGTCTGAGGATGCAGGAGTTTATTACTGTATGGGGTGT
TACAGTTTTAGTGAA
>AB073334|Cypcar_IGIV1S20*01|Cyprinus carpio|IGIV1|(F)|V-REGION
TCTCATGAAGAGGTTCAGTGTCCTGAGTTTTTGTCTGTTAAAGCAGGAGAATCTGTCTCT
ATCAGCTGCACTGGGACCAGCGGAGTT.................................
GATGATTACATGAGCTGGTATCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCAGATCTAC
AAAGCC....................................AGTCGACTTCAGTCTGGA
GTCCCA...GATCGGTTCAGTGGAACTTAT......TCTGGA.........TATGTATTT
ACACTGAACATACGTGGAGTCCAGTCTGAGGATGCAGGAGTTTATTACTGTATGGGGGCT
TACAGTGGTGGA
>AB091112|Cypcar_IGIV2S1*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAATTGTGGTGACCCAGAATCCTCCAGTCCTCACGCTGAGTACGGGACAGACGGCCACA
CTGGACTGTAATCTGGACACCGTCACT.................................
GATAGTGGTGCTCGATGGTATAAACAGATTCATGGAGGAGTTCCACAGTTTGTCTTAGTT
CTCTACCATCCAAAC..................AGTTCTCCTACGTATGGATCCGGCTAC
TCCTCT...CCTAAATTCAACTCAAATCAC...AAAACTAAA.........TCAGATTAC
AGTCTGATCATCAGTAGTGTGGATGTGGATGATTCTGCAGTGTATTACTGTTACACATGG
GACAGCTCTGCTAAAGAGTAC
>AB103560|Cypcar_IGIV2S2*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAATTGTGGTGACCCAGAATCCTCCAGTCCTCACGCTGAGTACAGGACAGACGGCCACA
CTGGACTGTAATCTGGACACCGTCACT.................................
AATAGTGCTGCTCGATGGTATAAACAGATTCATGGAGGAGTTCCACAGTTTGTCTTATAT
TTCTACCATGCAAAC..................AGTTCTCCTACGTACGGATCCGGCTAC
TCCTCT...CATAAATTCAACTCAAATCAC...AAAACTAAA.........TCAGATTAC
AGTCTGATCATCAGTAGTGTGGATGTGGATGATTCTGCAGTGTATTACTGTTACACATGG
GACAGCTCTGCTAAAGAGTAC
>AB103562|Cypcar_IGIV2S3*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAATTGTGGTGACCCAGAATCCTCCAGTCCTCACGCTGAGTACAGGACAGACGGCCACA
CTGGACTGTAATCTGGACACCGTCACT.................................
GATAGTGCTGCTCGATGGTATAAACAGATTCATGGAGGAGTTCCACAGTTTGTCTTATAT
TTCTACCATCCAAAC..................AGTTCTCCTACGTACGGATCCGGCTAC
TCCTCT...CCTAAATTCAACTCAAATCAC...AAAACTAAA.........TCAGATTAC
AGTCTGATCATCAGTAGTGTGGATGTGGATGATTCTGCAGTGTATTACTGTAAGACATGG
GATGACACTGCTAAAGAGACG
>AB103559|Cypcar_IGIV2S4*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAATTGTGGTGACCCAGAATCCTCCAGTCCTCACGCTGAGTACAGGACAGACGGCCACA
CTGGACTGTAATCTGGACACCGTCACT.................................
AATAGTGCTGCTCGATGGTATAAACAGATTCATGGAGGAGTTCCACAGTTTGTCTTATAT
TTCTACCATGCAAAC..................AGTTCTCCTACGTACGGATCCGGCTAC
TCCTCT...CCTAAATTCAACTCAAATCAC...AAAACTAAA.........TCAGATTAC
AGTCTGATCATCAGTAGTGTGGATGTGGATGATTCTGCAGTGTATTACTGTTACACATGG
GACAGCTCTGCTAAAGAGTAC
>AB103561|Cypcar_IGIV2S5*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAATTGTGGTGACCCAGAATCCTCCAGTCCTCACGCTGAGTACAGGACAGACGGCCACA
CTGGACTGTAATCTGGACACCGTCACT.................................
AATAGTGCTGCTCGATGGTATAAACAGATTCATGGAGGAGTTCCACAGTTTGTCTTATAT
TTCTACCATCCAAAC..................AGTTCTCCTACGTACGGATCCGGCTAC
TCCTCT...CCTAAATTCAACTCAAATCAC...AAAACTAAA.........TCAGATTAC
AGTCTGATCATCAGTAGTGTGGATGTGGATGATTCTGCAGTGTATTACTGTTACACATGG
GACAGCTCTGCTAAAGAGTAC
>AB091113|Cypcar_IGIV2S6*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTGAAGGTGGTCACTCAGAAACCTGCAATACTGACAGAACAAAAAGGGATATCTGTGACT
ATGGACTGTAACATTAAAAAGCCCGAG.................................
AATTATTATGTCAGCTGGTATAAACAGATTCCAAACGCAGCTCCTCAGTATGTGTTGAGA
TACTATCATTCTCAC...............AGCTCCCCTGATGAATATGGAGATGGTTTT
TCCTCC...AGCCGCTTCACATCTAAAGCT...CCGTCAAAT.........ATTGACTAT
CAGCTGATCATCAGTAATGTGGATGTGACTGATTCTGCAGTGTATTACTGTTGCACATGG
GATGACACTGCTAAAGAGAAC
>AB103563|Cypcar_IGIV2S7*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAAAAGTGGTCACACAGAAACCCTCTATACTGACGGAACAAAAAGGGAGATCTGTGACT
ATGGACTGTAATATTGAAAAGGACGAC.................................
GGTTATTATGGCGGCTGGTATAAACAGATCCCAAATGCAGCTCCTCAGTTTGTGTTGAGA
TACTATCATTCTCAC...............AGCTCCCCTAACAAATATGGGGATGGTTTT
TCCTCC...AGCCGCTTCACATCTAATGCT...CAGTCAAAA.........ATTGACTAT
AAGCTGATCATCAGTAATGTGGATGTTGATGATTCTGCAGTGTATTATTGTGGCACATGT
GACAGCTCTGCTAGTGAGGAG
>AB091115|Cypcar_IGIV2S8*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAAAAGTGGTCACACAGAAACCCTCTATACTGACGGAACAAAAAGGGAGATCTGTGACT
ATGGACTGTAATATTGAAAAGGACGAG.................................
GGTTATTATGTCGGCTGGTATAAACAGATCCCAAATGCAGCTCCTCAGTTTGTGTTGAGA
TACTATCATTCTCAC...............AGCTCCCCTAACAAATATGGGGATGGTTTT
TCCTCC...AGCCGCTTCACATCTAATGCT...CAGTCAAAA.........ATTGACTAT
AAGCTGATCATCAGTAATGTGGATGTTGATGATTCTGCAGTGTATTACTGTGGCACATGT
GACAGCTCTGCTAGTGAGGAG
>AB103564|Cypcar_IGIV2S9*01|Cyprinus carpio|IGIV2|(F)|V-REGION
GTAAAAGTGGTCACACAGAAACCCTCTATACTGACGGAACAAAAAGGGAGATCTGTGACT
ATGGACTGTAATATTGAAAAGGACGAG.................................
GGTTATTATGTCGGCTGGTATAAACAGATCCCAAATGTAGTTCCTCAGTTTGTGTTGAGA
TACTATCATTCTCAC...............AACTCCCCTAACAAATATGGGGATGGTTTT
TCCTCC...AGCCGCTTCACATCTAATGCT...CAGTCAAAA.........ATTGACTAT
AAGCTGATCATCAGTAATGTGGATGTTGATGATTCTGCAGTGTATTACTGTGGCACATGT
GACAGCTCTGCTAGTGAGGAG
>BX571825|Danrer_IGIV1-1*01|Danio rerio|IGIV1|ORF|V-REGION
cagattactattactcaacctaatgtt...aaattagttcagctcagtcaaacagtctct
attgactgtaaggtcaacactgtagtttacaggtatccaact...ggttcaatctctaaa
gattattacatctcctggtatcttcagaagccagaggagccttctaaactccttatgtat
ttcacaacaatgaaa..................cttccaagtacttcatctagaatgagt
ggagga...ggtagttttcactctggagga......aacggt.........cttgacttc
actttgaccatcagtgaagctcagcttgaagatgctggagtttattactgtcagagttac
catgagataagtggtaaaccattgttca
>BX571825|Danrer_IGIV1-2*01|Danio rerio|IGIV1|F|V-REGION
caaattgttgtgactcagtatgaggtt...aaatcagtccagcctggtcaaacagtctct
ataaactgtaaagtcaatactgtggtttttaaaaatgatcaaggcaccacctccaaaggc
cgttattatatacactggtacagccaaaagcctgaagaggctcccagactcttgatttat
tacaca....................................agcgaaaaaaactcagga
attcca...tctcgattcagtggcagtggacagggaaacggt.........cttgacttc
actttgagcatcagtgaagctcagcatgaagatgcaggagattattactgtcagagtgtc
cataagatcagtgataactgggtgttca
>BX571825|Danrer_IGIV2*01|Danio rerio|IGIV2|P|V-REGION
caaacacagacatttaaaacaatgctt...tctcttatttcagtgctg...tagacactc
tgtctctgtcgctcaaggttaaaaacactttatttg............tgaagatacatt
taatttcacatgagctggtgttggcagaaacccggagaggctccaaaactcctgatctga
ctctaa....................................cctgaacttgaacctgga
gtttca...gatcgattcagtggaagtgga......tctgaa.........cctgatttc
acactgaacatatgtgcagtccagattaaagatgcaggagtttattaatgtatgggagct
tacagctacggggca
>BX571825|Danrer_IGIV3-1*01|Danio rerio|IGIV3|F|V-REGION
catcaagaggttcagtctcctgagtgc...ctgtctattcaagcaggggagtctgcctct
atcagctgttctgggaccagtggagta.................................
ggtaatgacatgagctggtatttgcagaaacctggaaaagctcctaaactcctgatctat
ggcata....................................agtcaccttgaacctgga
gtctca...gatcgattcattggaagtgga......tctgaa.........cctgatttt
actctgaacatacgtgcagtccagcctgaagatgcaggagtttattactgtatggggtac
tatggtgatgatacgttca
>BX571825|Danrer_IGIV3-3*01|Danio rerio|IGIV3|F|V-REGION
catcaagaggttcagtctcctgagtct...ctgtctgttaaagcaggggattctgcctct
atcagctgtactgggaccagtggagtt.................................
ggttatgacatgagctggtatttgcagaaacctggaaaagctcctaaactcctgatctat
ggagta....................................agttaccttgaatctgga
gtttca...gatcgattcagtggaaatgga......tctgaa.........cctgctttt
acactgaacatacgtggagtccagcctgaagatgcaggagtttattactgtatggggtac
tatggtggtggaaggtgca
>BX571825|Danrer_IGIV4-1*01|Danio rerio|IGIV4|ORF|V-REGION
gaaaatcaaactgtgctgcctgatcagactgtcactattcactgtaatcataaaccagca
ttgaattgttggagtttaaaaaacacctcc..............................
cagtactgtatgtcctggtatcatcattttcctggaaaaacacataaactcttaatctat
tacact....................................tcaaacagagcttcaggt
gtttct...tctagatacagtggcagtgaaaatgcagaccac.........acagttttt
actttgaccatcagtggagtccagcctaaagattcaggagtttattactgccagagtcaa
tacactaagggagtctctgagtctgggagacatgactgggtgttca
>AF246185|Danrer_IGIV6S1*01|Danio rerio|IGIV6|(F)|V-REGION
caggtgacagtgactcaaactccctcagtgctgctctctgaacctggacgatctctcaat
gtccactgcagattcagcagtgatccagagtgctgt...............tatagtgga
gattctcttgttagttggtacttacagagacctggagaagctcctaaacttttgattagt
tataca....................................agcagacttgtgtcagga
actgca...tctagattcagtggcagtgga......tctaac.........agtgatttc
actctgagcatcagtggagtccagattgaagatgctggrcattattactgtcagagttac
cactacatcaacagtaaatatgtg
>EF222424|Danrer_IGIV6S2*01|Danio rerio|IGIV6|(F)|V-REGION
gagattatcctgactcagagtccgtcagtggatctggtgtctgtgggaagcagcgtcact
ctcaactgcaggtccagcagttcttctttg..............................
acaaaatatttagcctggtatcagaagagacccggacaaacacacaaactcctgttctac
tatctt....................................ggtaacagagtgtctgga
gtttct...gacagattcactgatgagaga......tcagga.........acaaacttc
atgctcaaaattagagacatccagcttgaagatgcaggagattattactgtcagcagggt
cgtgaatggcca
>AF246162|Danrer_IGIV7S1*01|Danio rerio|IGIV7|(F)|V-REGION
gtgactgtagtgactcagagtccagta...atcacagccagtaaaggacaaaccgctcaa
ctggactgtaatctggggattgat....................................
...gctggtgttagatggtacaaacagacttcagcaggagttcctcagtatgtgttatac
aattattatagcagg..................agttcacctagctatggatctggtttc
tctgct...cctaaattcacatcaacatct...tcatctaaa.........tcagattat
agtctgatcatcagtaatgtggatgtgagtgattctgcagtgtattactgtaagacatgg
gatggtaatgttgctgtat
>EF222430|Danrer_IGIV7S2*01|Danio rerio|IGIV7|(F)|V-REGION
aaagtgctcactcagaaaccctccata...atgactgaagacaagggcagatctgcaact
ctggactgtaatattgaaaaggattac.................................
...agttatgtcagctggtataaacagactccaaatgcagctcctcagtttgtgttgaga
tattatcattct.....................ctcagctcacctgatgaatatggggat
ggttttacctccagccgcttcacatctaaagctcagtcaagt.........attgattat
agtctgatcatcagtaatgtggctgtcagtgattctgcagtgtattactgtaagacatgg
gacaacactgctaatgag
>AF246193|Danrer_IGIV8S1*01|Danio rerio|IGIV8|(F)|V-REGION
caggtgactgtaactcagagtcctgctggaaaaatggttcaagtcggtgaatcagtgaca
ataacctgcaaaacaaacatgatagtgagcaataactgt............cctggttca
tatacctgtatgtcctggtatcagcagaaacctggagaagctcctaaactcctgatatat
gca.......................................aaccagaaacagtcaaac
actcca...tctagattcagtggcagtgga......tccaga.........actgatttt
actctgagcatcagtggagtccagactgaagatgctggagattattactgtctgagttta
cactggatcaacagtaaagctgtg
>AJ291769|Diclab_IGIV1S1*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGACATCTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAATCAACCAAGTTGTTTACAGAGAC..................AGTGAT
GGAGATTGGTTGCACTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGTCTCCAAAGCTCCTAATAAGA
TACGTG....................................AGCACACGTCATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGG.........ACTGACTTC
ACTTTTACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTTAC
CACAGTGGTGGAGTG
>AJ291771|Diclab_IGIV1S2*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGACATTTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAAGCAACCAAGCTGTTGTCAGAGAT..................GGTGAT
GGAGATTGGTTGCACTGGTATCAACAAAAGTCTGGACAGCCTCCAAAGCTCCTAATAAGA
TATGTG....................................AGCACACGTCATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGG.........ACTGACTTC
ACTTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTATTGTCAGAGTGTC
CATAGTGGCCCAGTG
>AJ291770|Diclab_IGIV1S3*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGATATCTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAACAAACCAAGCTGTTGGAAGTTGT..................GGTGCT
GGTGAATGTATGTTCTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGTCTCCAAAGCTCCTAATAAGA
CATGTC....................................AGCATAAGACATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGATTTC
ACTTTTACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTGTC
CATAGTGGCCCAGTG
>AJ291772|Diclab_IGIV1S4*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGATATCTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAACAAACCAAGCTGTTGGAAGTTGT..................GGTGCT
GGTGAATGTATGTTCTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGTCTCCAAAGCTCCTAGTAAGA
CATGTC....................................AGCATAAGACATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGATTTC
ACTTTTACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTGTC
CATAGTGGCCCAGTG
>AJ291776|Diclab_IGIV1S5*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGATATCTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAACAAACCAAGCTGTTGGAAGTTGT..................GGTGCT
GGTGAATGTATGTTCTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGTCTCCAAAGCTCCTAATAAGA
CATGTC....................................AGCATAAGACATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGATTTC
ACTTTTACCATCAGTGAAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTGTC
CATAGTGGCCCAGTG
>AJ291777|Diclab_IGIV1S6*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGATATCTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAACAAACCAAGCTGTTGGAAGTTGT..................GGTGCT
GGTGAATGTATGTTCTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGTCTCCAAAGCTCCTAATAAGA
CATGCC....................................AGCATAAGACATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGATTTC
ACTTTTACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTGTC
CATACTGGCCCAGTG
>AJ291780|Diclab_IGIV1S7*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGACATCTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAACAAACCAAGCTGTTGGAAAATGT..................AGCGGT
ATTGATTGTATGTTCTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGCCTCCAAAGCTCCTAATAAGA
CATGTC....................................AGCATAAGTCATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGACTTC
ACTTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTGAGAGTGTC
CATAATGGCCCAGTG
>AJ291768|Diclab_IGIV1S8*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGACATTTACTCCAGGATCCACTATCACT
ATCAGCTGTAAAATTAGCGAACCTGTTTACATCTGT...............AATGGGGTT
GATATATGTATATCCTGGTACCAGCAGAAATCTGGACAGCCTCCAAAGCTCTTAATAAAT
CACAGG....................................AGCAGACGTTATTCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGATTTT
ACTTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTGTC
CATAGTGGTGGTGTG
>AJ291774|Diclab_IGIV1S9*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCGGTA...AAGACATTTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAACCAACCAAGCTGTTTACAGTCAC...............AGTCTTTAT
GGAGATTATTTGCACTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGCCTCCAAAGCTCCTAATAAAA
CTTGTC....................................AGCACACGTGAATCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........TCTGACTTC
ACTTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTTAC
CACAGTGGTGGTGTG
>AJ291773|Diclab_IGIV1S10*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGCCTCCAGTA...AAGACATTTACTCCAGGATCCACTGTCACT
ATCAGCTGTAAAACAAACCAAGCTGTTTACAGAGAC...............AGTTATTAT
GGTGACTGTATGCACTGGTATCAACAGAAATCTGGACAGCCTCCAAAGCTCCTAATAACA
CTTGTG....................................AGCACACGTGAATCAGGA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGTAGC.........TCTGACTTC
ATTTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTACT
CACTATATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400216|Diclab_IGIV1S11*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
CAACTTACTGTGTCTCAGCCTGCTGTG...GTAACATCTTCCATTGAACCTACAGTCACT
CTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAAAGACATGG...............TCAGATGGA
ACCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTCATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCGAGATTTTCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400218|Diclab_IGIV1S12*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
..........................................ATTGAACCTACAGTCACT
CTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAAAGACATGG...............TCAGATGGA
ACCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTCATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCCAGATTTTCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGCAGATGCAGCAATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400220|Diclab_IGIV1S13*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
..........................................ATCGAACCTACAGTCACT
TTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAAGGACATGG...............TCAGATGGA
ACCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTCATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCGAGATTTTCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGGTGCAGCAATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400223|Diclab_IGIV1S14*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
..........................................ATTGAACCTACAGTCACT
CTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAATGACATGG...............TCAGATGGA
GCCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTCATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCGAGATTTTCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400224|Diclab_IGIV1S15*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
..........................................ATTGAACCTACAGTCACT
CTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAAAGACATGG...............TCAGATGGA
ACCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTCATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCCAGATTTTCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400226|Diclab_IGIV1S16*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
..........................................ATTGAACCTACAGTCACT
CTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAAAGACATGG...............TCAGATGGA
ACCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTTATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCGAGATTTCCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400228|Diclab_IGIV1S17*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
..........................................ATTGAACCTACAGTCACT
CTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAAAGACATGG...............TCAGATGGA
ACCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTCATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCGAGATTTTCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCGATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AJ400229|Diclab_IGIV1S18*01|Dicentrarchus labrax|IGIV1|(F)|V-REGION
..........................................ATTGAACCTACAGTCACT
CTGACGTGTCAAACCAACCCAAAGGTAAAGACATGG...............TCAGATGGA
CCCAATAGATTACATTGGTATCAGCAGAAATCTGGACAAGCTCCCAAGCTGGTCATGAAA
AATGGT....................................AAAAATCCTACAAGTGAG
TTTTCT...TCGAGATTTTCTGGCAGAGCA......GACGGA.........GAGAACTCT
AATTTGACCATCAGTGGAGTTCAGACTGAAGATGCAGCAATTTATTACTGTAAGAGATAT
GATGAAATAAACAGTGCTTGGGTG
>AF104898|Gadmor_IGIV1S1*01|Gadus morhua|IGIV1|F|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCCGTTTACAGATGG...............AGTAATGTA
CAACAGGGTATATTTTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCATAAGC
TATATA....................................AGTACCCTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCTAACAGTGTCGGTGTGTTCA
>AJ225249|Gadmor_IGIV1S2*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTCACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACACAACCAGCCGTTTACAGATGG...............AGTGATGTA
CAACAGGGTATATTTTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGTTCATCATAAAA
TATATA....................................AGTACACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGACGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCGGAGTTTC
CACGTCCTAAACAGTGTCCATGTGGTC
>AJ225237|Gadmor_IGIV1S3*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACAAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTTATAGACAT...............TCTTCTTTA
GGTGATTGTCTATCCTGGTACCAACAGAAACCCGGAGAAGCCCCCAAGCGCATCATAAAA
TATATA....................................AACCAACATGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAAGTGCCC
ACTATCCTAACAGTGTCTGGGTGTTCGAT
>AJ225238|Gadmor_IGIV1S4*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACA
CTGACCTGTAAAACAAACCCTGCAGTTTATAGACAT...............CCTTCTTTA
GGAGATTATCTATTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCGTAAAA
TTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGCGAAGACGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CATAGCAGTGGCAATGTG
>AJ225245|Gadmor_IGIV1S4*02|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCTGCAGTTTATAGACAT...............CCTTCTTTA
GGTGATTATCTATTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCGTAAAA
TTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGCGAAGACGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCTAACAGTGTC
>AJ225242|Gadmor_IGIV1S4*03|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCTGCAGTTTATAGACAT...............CCTTCTTTA
GGTGATTATCTATTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCGTAGAT
TTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGCGAAGACGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CATAGCAGTGGCAATGTG
>AJ225255|Gadmor_IGIV1S5*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTTAATCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAATAAACCCAGCGGTTTATAGACAT...............TCTTCTTTA
GGTGATTATCTATTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCGTAAAA
TTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGCGAAGACGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CATAGCAGTGGCAATGTG
>AJ225251|Gadmor_IGIV1S6*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTAATCAAGGAACCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTCACAGATGG...............AGTGATGGA
GATGAGGGTATGTCCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCTTCATAAGA
TATGCA....................................AACAAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......CGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGAGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACTCTCCTGGCAGCGTTCGGATG
>AJ225257|Gadmor_IGIV1S7*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTTACAGAGAT...............AGTGGTGGA
CATGATCATATGTTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGAACCCAAGCTCATCATAAAA
TTTGCA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATAAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CATAGCAGTGGCAGTGTGAGG
>AJ225259|Gadmor_IGIV1S8*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTTACTCCAGGAACCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTTACAGATGG...............AGTAATGGA
TTAGAGGGTATATTTTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGAACACAAGCTCATCATAAAA
TATGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGGTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCACCGGCATCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACTTTCCTTACAGTGTCTATGTG
>AJ225266|Gadmor_IGIV1S9*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTAATCCAGGAACCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTCACAGATAT...............GATGATGGA
GATGACGGTATGTTCTGGTACCAACAAAAACCTGGAGAAGCCCCAAAGCTCTTCATAAAA
TATGCA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCG...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTCTC
CACAAACTTAACAGTGTCTGGGTG
>AJ225239|Gadmor_IGIV1S10*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTTACAGCAAT..................AGTAAT
GGTCAGTATCTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAACCCCCAAGCTCTTCATAAAA
ATAGGA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CACTATCTTAACAGTGTCCATGTG
>AJ225248|Gadmor_IGIV1S11*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTAATCAAGGAACCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTTACAGCGAT..................GGTAAT
GGTCAGTATCTAAACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAATCCCCCAAGCTCTTCATAAAA
TTTGCA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCG...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCACCGCCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACGTCCTAAACAGTGTCTATGTGAGG
>AJ225244|Gadmor_IGIV1S12*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTGTACAGCGAT..................GGTTAT
GGTCAGCGTCTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGAACCCAAGCTCATCATAAAA
TATGCA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTACTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCTAACAGTGTCAGTGTG
>AJ225246|Gadmor_IGIV1S13*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGCTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACCAACACAGCCGTTTGGAGCGAT..................ATTTAT
GGTCAGCGTCTAAACTGGTTCCAACAGAAACCTGGAGAAGGCCCCAAGCTCATCATAAAA
GTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACCCCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTGAA
CCTGGAGGCTATGTG
>AJ225250|Gadmor_IGIV1S14*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTGTACAGCGAT..................GGTAAT
GGTCAGCGTTTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAGGCTCATCATAAAA
TTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTACTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAGCGCCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCTAACAGTGTCGATGTGTTG
>AJ225252|Gadmor_IGIV1S15*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTTAGTCCAGGAACCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTTACAGCAAT..................AGTAAT
GGTCAGCATCTTCACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCATAAAA
TATATA....................................AACCAACGTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGCCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCATAGTTTC
CACTTCCTGAACAGTGTCAATTTG
>AJ225268|Gadmor_IGIV1S16*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACAGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTGTACAGCGAT..................GGTAAT
GGTCAGCATCTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCATACAA
TTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTCTC
CACTATCCTAACAGTGTCTGGGTGCGG
>AJ225243|Gadmor_IGIV1S17*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAATAAACCCAGCGGTTTACAGAGAC..................AGTGAT
GGAGATAATATGTTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCTTCATAAAA
TATACA....................................ACCCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGGCCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGCTAC
CACTACCTAAACAGTGTCGATGTG
>AJ225256|Gadmor_IGIV1S17*02|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAATAAACCCAGCGGTTTACAGAGAC..................AGTGAT
GGAGATAATATGTTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCTTCATAAAA
TATACA....................................ACCCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGCTAC
CTCTACCTAAACAGTGTCGATGTG
>AJ225263|Gadmor_IGIV1S18*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTTAGTCCAGAATCCACAGTCACT
CTGACGTGTAAAATAAACCCAGCAGTTTACAGAGAT..................GGTGAT
GGAGATAATATGTTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCGAAGCTTTTCATAAAA
TATACA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGACGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CATAGTGGCGGTGTG
>AJ225264|Gadmor_IGIV1S18*02|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTTAGTCCAGAATCCACAGTCACT
CTGACGTGTAAAATAAACCCAGCAGTTTACAGAGAT..................GGTGAT
GGAGATAATATGTTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCGAAGCTCTTCATAAAA
TATACA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGACGCAGCAGTTTATCATTGTCAGAGTTAC
CATAGTGGCGGTGTG
>AF104898|Gadmor_IGIV1S19*01|Gadus morhua|IGIV1|F|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCTGCGGTTCAA...........................AGT
GGTTATGAACTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGGAGCCCCCAAGCTCATCGTCAAA
CGGGCA....................................GACGAACGTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......CGCAGA.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CATGGTGGCGGTGTGTTCA
>AF104899|Gadmor_IGIV1S20*01|Gadus morhua|IGIV1|F|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...ATGTCCGTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTCAA...........................AAT
GGTTTTCAACTAAACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGGAGCCCCCAAGGTCATCATAAAA
TTAGCA....................................GACGAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......CGCAGA.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAATGGCGCCCAGCATGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTCTT
CACATTCCAAACAGTGATTATGTGTTCA
>AJ225253|Gadmor_IGIV1S21*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGATTCAAACACCAGTA...GTGTCCGTTAGTCCAGAATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCAGCGGTTTAC...........................AAC
AATAATTATCTACACTGGTATCAACAGAAACCTGGAGAAGCCACAAAGCTCATCATAAAA
TTAGTA....................................AACAATCTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
CATAGCAGTGGCAGTGTG
>AJ225247|Gadmor_IGIV1S22*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACTCAGCGGTTCAT...........................GCC
AATACCTATTTATTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGAACACAAGCTCATCATGAAA
TTAGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCACCGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
ATTAGTTCCTATGTG
>AJ225254|Gadmor_IGIV1S23*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACTCAGCGGTTCAC...........................AAT
AATAATTATCTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCATACAA
TTAGCA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCACCGGCGCCCGGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTAC
ATTAATCCCTATGTG
>AJ225258|Gadmor_IGIV1S24*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACACAGCGGTTCAT...........................GGC
AATAACCATATATTCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGAACACAAGCTCATCATGAAA
TATGTA....................................AACCAACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGCTAC
ATTGATCCCTATGTG
>AJ225260|Gadmor_IGIV1S25*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTAATCCAGGAACCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACCCGGCGGTTCCG...........................AAT
AATAATTGTCTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCCAAGCTCATCATAAAA
CAAACA....................................AATACCCTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCTAACAATGTCTATGTG
>X76517|Gadmor_IGIV1S26*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCGTTACTCCAGGAACCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAACAAACTCAGCGGTATAC...........................GAT
GGTGATGAACTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCCCCAAAGCTCATCATGAAA
TTAGTA....................................AACCGACTTGTATCACCG
ACACCG...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......CGCAGA.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCACCGGCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTTTT
CACTATCCTGGCAGCGTTCGGATGTACACT
>AJ225240|Gadmor_IGIV1S28*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAAGCAACCCAGCGGTGTAC..............................
AGCAATTATCTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGCGAAGCCCCAAAGCTCATCATAAGA
CGAACA....................................ACTACACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGCCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTCTC
CACTATCCTAACAGTGTCTGGGTGAAC
>AJ225262|Gadmor_IGIV1S28*02|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTGACTGTGACTCAGACACCAGTA...GTGTCCTTTACTCCAGGATCCACAGTCACT
CTGACCTGTAAAAGCAACCCAGCGGTGTAC..............................
AGCAATTATCTACACTGGTACCAACAGAAACCTGGCGAAGCCCCAAAGCTCACCATAAGA
CGAACA....................................ACTACACTTGTATCACCA
ACACCA...GCTCGGTTTAGTGGCAGTGGA......AGCAGC.........ACTGACTTC
TCTCTGACCATCAACGCCGCCCAGCGTGAAGATGCAGCAGTTTATCACTGTCAGAGTCTC
CACTATCCTAACAGTGTCTGGGTG
>AJ293808|Gadmor_IGIV1S29*01|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
GCTCTCGTTTTAACCCAGGAGAAG...ACCCTCTCTGTGAACAGAGGAGACAATGTCAAA
ATATCCTGCACTGAAACTGACAGCAGCAGC..............................
AACTATGTGTTGACCTGGTACCAGCAGAAGAGTGGTTCACCGCCAAAGTATTTACTTACC
ACAACA....................................GGCAGTAGGGCAAGTGGC
ATTCCC...AGTAGGTTTACTGGTTCTGGTACAAAAAATGAC.........AAAACAGAG
TATCTACTGATTAATGGCATTCAAGATGAAGACGAGGCGACATACTACTGTGCGTGTGTC
GGCTGTGGTGCAAAC
>AJ293807|Gadmor_IGIV1S29*02|Gadus morhua|IGIV1|(F)|V-REGION
GCTCTCGTTTTAACCCAGGAGAAG...ACCCTCTCTGTGAACAGAGGAGACAATGTCAAA
ATATCCTGCACTGAAACTGACAGCAGCAGC..............................
AACTATGTGTTGACCTGGTACCAGCAGAAGAGTGGTTCACCACCAAAGTATTTACTTACC
ACAACA....................................GGCAGTAGGGCAAGTGGC
ATTCCC...AGTAGGTTTACTGGTTCTGGTACAAAAAATGAC.........AAAACAGAG
TATCTACTGATTAATGGCATTCAAGATGAAGACGAGGCGACATACTACTGTGCGTGTGTC
GGCTGTGGTGCA
>AY165791|Ictpun_IGIV1S1*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|F|V-REGION
CAAGCCACAGTAACTCAGACTCCTGCAGTGAAATCTGCTCTTCCAGGAGAAACAGTCACC
ATCAACTGTAGAACCAATCCGGCAGTGTATTATTAC...............AGTTCATAC
GGCCATTATTTACACTGGTATCAGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAGCTCCTGATTAAG
TTTGCG....................................AATCAGCTACAGTCGGGT
ATTCCA...GCTCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........TCTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTAC
CACAGTGGTGTGTGTTCA
>L25533|Ictpun_IGIV1S1*02|Ictalurus punctatus|IGIV1|(F)|V-REGION
CAAGTCACAGTAACTCAGACTCCTGCAGTGAAATCTGCTCTTCCAGGAGAAACAGTCACC
ATCAACTGTAGAACCAATCCGGCAGTGTATTATTAC...............AGTTCATAC
GGCCATTATTTACACTGGTATCAGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAGCTCCTGATTAAG
TTTGCG....................................AATCAGCTACACTCGGGT
ATTCCA...GCTCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........TCTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTAC
CACAGTGGTGGTATG
>AY165792|Ictpun_IGIV1S2*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|F|V-REGION
CAAGTCACAGTAACTCAGACTCCTGCAGTGAAATCTGCTCTTCCAGGAGAAACAGTCACC
ATCAACTGTAGAACCAATCCGGCAGTGTACAAGGGC..................TCATCT
GGTGAAAGTTTACACTGGTATCAGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTAAG
TTTGCG....................................AATCAGCTGCAGTCGGGT
ATTCCA...GCTCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........TCTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTAC
CACAGTGGTGTGTGTTCA
>AY165787|Ictpun_IGIV1S3*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|F|V-REGION
CAAATCACAGTAACTCAGACTCCTGCAGTGAAATCTGCTCTTCCAGGAGAAACAGTCACC
ATCAACTGTAGAACCAGTCAGGCAGGAATT...........................AAT
GATAACTGGTTACACTGGTATCAGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTACTGATTCTA
TATGCG....................................AATAGGCTACAGTCAGGT
TTTCCA...GCTCGTTTCAAAGGCAGTGGA......TCTCGA.........TCTGATTTC
ACTCTGACCATCACTGGGGTCCTTACTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTAC
CATTATATCAGTAGCACCGACCTGTTCA
>AY165790|Ictpun_IGIV1S4*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|F|V-REGION
CAAGTCACAGTAACTCAGACTCCTGCAGTGAAATCTGCTCTTCCAGGAGAAACAGTCACC
ATCAACTGTAGAACCAGTCAGGCAGTGTAT...........................AGT
AGCAACTATTTGCACTGGTATCAGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTAAG
ATTGCG....................................AATCAGCTACAGTCGGGT
TTTCCA...GCTCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........TCTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGAGTTTT
CACTGTCCTAGTAGCTGTGTGTTCA
>L25539|Ictpun_IGIV1S5*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|(F)|V-REGION
............................................................
............................................................
...............TGGTACCAGCAGGAACCGGGAGAAGCTCCTAAACTACTGATCATA
AAAGCA....................................AATCAGCTACAGTCGGGT
ATTCCA...GCTCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........TCTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGAGTGTT
CACTGTCCTAGTAGCTGTGTGA
>L25540|Ictpun_IGIV1S6*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|(F)|V-REGION
............................................................
............................................................
...............TGGTACCAACAGGAGCCGGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTAAA
TATGTA....................................AAGCAGCTACAGTCGGGT
TTTCCA...GCTCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGA.........TCTGATTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATACAGGAGATTATTACTGTCAGAGTCAC
CATGAAATCACTGGCTACTGGT
>U25703|Ictpun_IGIV1S7*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|(F)|V-REGION
................................GTCTGTTTCTCCAGGACAATCTGTTACT
CTCACCTGTACATCCAGTCAGGGTGTT.................................
AGCAATAACCTCAACTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATCTAT
TATGCA....................................TCTAACCGTCAGTCTGGG
ATTCCA...GATCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGT.........TCACAGTTT
AGTCTTAAAATCTCTGGAGTTCAGTCTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCCGCAGTAT
AGCAGCTTTCCG
>U25704|Ictpun_IGIV1S8*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|(P)|V-REGION
GAAATCGTCCTGACTCAGTCTCCAGGATCTCAGTCTGTTTCTCCAGGACAATCTGTTACT
CTCACCTGTACATCCAGTCAGGGTGTT.................................
AACAATTACCTCGCCTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATCTAT
CGTGCA....................................TCTAACCGTCAGTCTGGG
ATTCCA...GATCGTTTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGT.........TCATAATTT
AGTCTTAAAATCTCTGGAGTTCAGTCTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGCAGTAT
AGCAGCTTTCCG
>U25705|Ictpun_IGIV1S9*01|Ictalurus punctatus|IGIV1|(F)|V-REGION
GAAATCGTCCTGACTCAGTCTCCAGGATCTCAGTCTGTTTCTCCAGGACAATCTGTTACT
CTTACCTGTAGAGCCAGTCAGGGTGTT.................................
TATGATGACCTTCAGTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATCTAT
AATGAT....................................GTTACACGTTTCACTGGG
GTTCCA...GATCGTTTTAGTGGCAGTGGA......CGTGGT.........ACCGAATTT
AGTCTTACAATCTCTGGAGTTCAGTCTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGCAGAGT
GAGACAACTCCG
>AJ251651|Oncmyk_IGIV1S1*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV1|F|V-REGION
CAGTACGTTGTGACACAGACTCCGGTAGTGAAAGCTGTTGTCCCAGAACAGACAGTCTCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTAATGTTTAC...........................AAC
AATAACTATCTAGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGGAGCTCCTAAACTCCTTATTTAC
CTTGCT....................................ACAACACTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCAGGTAGCACTCGGTGGTTCA
>X68521|Oncmyk_IGIV1S2*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV1|(F)|V-REGION
............................................................
............................................................
...........................................................C
TCAGCT....................................ACAACACTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATACAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCCAATAGTAAACATGTG
>X68517|Oncmyk_IGIV1S3*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGTACGTTGTGACACAGACTCCGGTAGTGAAAGCTGTTCTCCCAGAACAGACAGTCTCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTGATGTTCAC...........................AGT
GGTTACTATCTAGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGGAGCTCCTCAACTCCTTATTTAC
CGTGCT....................................ACAACACTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCAAGGTTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTGCA
CACTACTCCAACAGTGGC
>X65260|Oncmyk_IGIV1S4*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCACTGTGACTCAGACTCCTGAAATGAAAGCATTCCAGACTGGAGACGCAGTCACT
TTAAGATGTAGATTTAACAAACCTCCTGCTTGT........................AGT
CCCCCTTGTGTAGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGGAGCTCCTCAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................ACAACACTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTAC
CACAGTGGTGATGTG
>X68519|Oncmyk_IGIV1S5*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACCCAGACTCCTGCAGTGAAAGCTGTTTCAGTGGGTCACTCAGTCAGT
CTCAGCTGTAAGACCAGCAGTGCTGTATACAGTGAC..................GGCAAT
GGACACTATTTGCACTGGTATCAACAGAAACCTGGAGGAGCTCCTAAACTCCTAATATAC
TGGGCT....................................AAAACCCTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGCAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATACAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTTC
CACAGTGGTCCAGTGTAC
>AJ251649|Oncmyk_IGIV2S1*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|F|V-REGION
CAGAAAGCAGTGACACAGACACCTTCAGTACTGACTGTCAGTACAAAGGGGACTGCTACT
TTTGACTGTGACATGACCAAAGATGAG.................................
AAAAATGATGTAAGCTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAGG
TATTACCATACTTGGAGTAGCTTTACCTCTTCCTCTCCTGATCAATATGGTTATGGTTTC
TCCTCT...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTATAATCAGTAATGTGGAGGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCAGACATGG
GACAGCTCTGTTAAAGTGCACGTAT
>AJ251648|Oncmyk_IGIV2S2*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|F|V-REGION
CAGAAAGCAGTGACACAGACACCTTCAGTACTGACTGTCAGTACAAAGGGGACTGCTACT
TTTCACTGTGACATCACCAAAGATGAA.................................
GGCAATTCTGTAATCTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAAG
TATTACCATAGTTGGAGTAGCTCTACCTCTTCCTCTCCTGACAAATATGGATCTGGTTTC
TCCTCT...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTATAATCAGTAATGTGGAGGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCATACATGG
GACAGCTCTGTTAAAGTGCACATAT
>AJ251648|Oncmyk_IGIV2S3*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|F|V-REGION
CAGAAAGCAGTGACACAGACACCTTCAGTACTGACTGTCAGTACAAAGGGGACTGCTACT
TTTCACTGTGACATCACCAAAGATGAA.................................
GGCAATTCTGTAATCTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAAG
TATTACCATACTTGGAGTAGCTCTACCTCTTCCTCTCCTGACAAATATGGATCTGGTTTC
TCCTCT...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTATAATCAGTAATGTGGAAGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCATACATGG
GACAGCTCTGTTAAAGTGCACATAT
>U69987|Oncmyk_IGIV2S4*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|(F)|V-REGION
CAGAAAGCAGTGACACAGACACCTTCAGTACTGACTGTCAGTACAAAGGGGACCGCCACT
TTTCACTGTGACATTACCAAAGGGGAG.................................
GGCAATGTTGTAATCTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAGG
TATTACCATACTTGGAGTAGCTTTACCTCTTCCTCTCCTGATCAATATGGTTCTGGTTTC
TCCTCT...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTATAATCAGTAATGTGGAGGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCAGACTTGG
GACAGCTCTGTTAAAGTGCAC
>U69988|Oncmyk_IGIV2S5*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|(F)|V-REGION
CAGAAAGCAGTGACACAGACACCTTCAGTACTGACTGTCAGTACAAAGGGGACTGCTACT
TTTCACTGTGACATTACCAAAGATGAA.................................
AGCAACTATGTAAACTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAGG
TATCACTATGCACTC...............GACTCTCCTGATGAATATGGTTCTGGTTTC
TCCTCT...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTCTAATCAGTAATGTGGAGGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCAGACATGG
GACAAGTCTGTTAAAGTGCAC
>U69989|Oncmyk_IGIV2S6*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|(F)|V-REGION
CAGAAAGCAGTGACACAGACACCTTCAGTACTGACTGTCAGTACAAAGGGGACTGCTACT
TTTCACTGTGACATTACCAAAGATGAA.................................
GGCAATGTTGTAAACTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAGG
TTTTACCGTACACAC...............TCCTCTCCAAATGAATATGGATCTGGTTTC
TCCTCT...GCACGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTCTAATCAGTAATTTGGAAGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCATACATGG
GACAACTCTGTTAAAGTGCAC
>U69990|Oncmyk_IGIV2S7*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|(F)|V-REGION
CAGAAAGCAGTGACACAGACACCTTCAGTACTGACTGTCAGTACAAAGGGGACTGTTACT
TTTCACTGTGACATTACCAAAGATGAA.................................
AAAAAATATGTAAACTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAGG
TTTTACCATACTCAC...............TCCTCTCCTAATGAATATGGTTCTGGTTTC
TCCTCC...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTCTAATCAGTAATGTGGAAGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCATACATGG
GACGACTCTGATAAAGTGCAC
>AJ251650|Oncmyk_IGIV2S8*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|F|V-REGION
............................................................
............................................................
..........................................CCTCAGTATGTGTTAAGG
TTTTACCGTACTCAC...............TCCTCTCCTAATGAATATGGTTCTGGTTTC
TCCTCT...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTATAATCAGTAATGTGGAAGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTAATACATAT
GATGACTCTGTTAAACACTACGTAT
>AJ251647|Oncmyk_IGIV2S9*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|ORF|V-REGION
GTGACTGTGGTGACACAGAAGCCTCCTGTTGTGACAGTCCGAAAGGGAGAGACGGCCACT
CTGGACTGTAACCTGGGGACTGTTCAG.................................
AATAGTGCTGCTCGTTGGTATAAACAGGTTCCGGGAGGAGTTCCTCAGTTTGTTTTATAT
TTCTACCATGATAAT..................AGTGCTCCTTCCTATGGCTCTGGTTTC
TCCTCT......AAATTCACATCTGATCAT...ACGTCTGAA.........TCAGATTAT
CGTTTGATTATTAACACTGTGGAGGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCAGACTTGG
TACAGCTCTGTTAAAGAGTACGTAT
>AJ251647|Oncmyk_IGIV2S11*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|ORF|V-REGION
GTGACTGTGGTGACACAGAAGCCTCCTGTTGTGACAGTAAGGAAAGGGGAGACAGCGACT
ATGGACTGTAACCTGGGGACTGTTACGGAA..............................
AAGTTGGTGACTAATTGGTATAAACAGGTTCCAGGAGGAGTTCCTCAGTCATGTGATAAG
GTTCTACCATGGATA...............TGGCATCCTATCCTTATGGGCTCTGGTTTC
TCCTCT...CCAAAATTCACATCTGATCAT...CAGTCTGAA.........TCAGATTAT
CGTTTGATTATTAACAATGTGGAGGAGGAAGACTCAGCAGTGTATTATTGTAAGACCTGG
GACAGCTCTGTTAAAGAGTACGTAT
>AJ251648|Oncmyk_IGIV2S12*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|F|V-REGION
GTCATTGTGTTGACCCAGAAGCCATCTGTCCAGACCAAAACCACAGGAGAGGAGGTCACT
ATGGACTGTAACATTGGCAGATTTGAT.................................
GGAAACTATGTCCATTGGTATAAACAGGTTCCTGGTGGGGTTCCTCAGTATGTTCTGAGC
TTTATCTACGGTGAC...............AGTTCTTCTGAATATTATTGGGCCAGGTTC
TCCTCT......AGTCGGTCAACTATAATC...CCACCTCAG.........ACTAGATAT
CAGTTCATCATTAAACAGGTAGAGGCAGGAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCACACATAT
GATGATTCTGCTGAAGAGTTCGTAT
>AJ251650|Oncmyk_IGIV2S13*01|Oncorhynchus mykiss|IGIV2|F|V-REGION
GTCATTGTGTTGACCCAGAAGCCATCTGTCCAGACCAAAACCACAGGAGAGGAGGTCACT
ATGGACTGTAACATTGGCAGATTTGAT.................................
GGACTATGTCCATTTTGGTATAAACAG...TCTGGTGGGGTTCCTCAGTATGTTCTGAGC
TTTATCTACGGTGAC...............AGTTCTTCTGAATATTATGGGCCACCTTTC
TCCTCT...AGTCGGTTCAACTATAAATCC...ACCTCAGAC.........TTAGATTAT
CAGTTCATCATTAAACAGGTAGAGGCAGGAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCAGACATAT
GATGATTCTGCTGAAGAGTTCGTAT
>AF273017|Salsal_IGIV1S1*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACTGTGACTCAGACCCCTGCAGTGAAATCTGTTTCAGTGGGTAACTCAGTCAGT
CTCAGCTGTAAGACCAGCAGTGCTGTATACAGTGAC..................AGCAAT
GGACACTATTTGCACTGGTATCAACAGAAACCTGGAGGAGCTCCTGAACTCCTAATATAC
TGGGCT....................................AAAACCCTTCAGTCTGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTAC
CACAGTGGTTATGTG
>AF273019|Salsal_IGIV1S2*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACTGTGACTCAGACTCCTGCAGTGAAATCTGTTTCAGTGGGTCACTCAGTCAGT
CTCAGCTGTAAGACCAGCAGTGCTGTATACAGTAAC..................AGCAAT
GGACACTATTTGCACTGGTATCAACAGAAACCTGGAGGAGCTCCTGAACTCCTAATATAC
TGGGCT....................................AAAACCCTTCAGTCTGGA
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......ACTGGG.........AGTGACTTC
ACTTTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTGG
CACAGTGGTAATGTG
>AF273014|Salsal_IGIV1S3*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACTGTGACTCAGACTCCTGCAGTGAAAACTATTTCAGTGGGTGACTTAGTCAGT
CTCAGCTGTAAGACCAGCAGTGCAGTATACAGTGAT..................AGACAT
GGACAGAGGTTGGCCTGGTATCAACAGAAACCTGGAGGAGCTCCTGAACTCCTAATATAC
TTGGCT....................................AAAACCCTTCAGTCTGGG
ATTCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......ACTGGG.........AGTGACTTC
ACTTTGACCATTAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTTA
CACAACCCCAACAGTGTCTGGGTG
>AF273012|Salsal_IGIV1S4*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCACTGTGACTCAGACTCCTACAGTGAAAGCTGTTGTCTCAGGACAGACAGTCTCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTGATGTGCAT...........................GCT
AATGTCTATGTAGCCTGGTACCAGCAGAAACCTGGAGGAGCTCCTGAACTCCTTATTTAC
ACAGCT....................................ACATCACTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TTTAGATTCAGTGGTAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTTA
CACAACCCCAACAGTGTCTGGGTG
>AF273013|Salsal_IGIV1S5*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCACTGTGACTCAGACTCCTACAGTGAAAGCTGTTGTCTCAGGACAGACAGTCTCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTGATGTGCAT...........................GCT
AATGTCTATGTAGCCTGGTACCAGCAGAAACCTGGAGGAGCTCCTGAACTCCTTATTTAC
ACAGCT....................................ACATCACTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTTA
CACAACCCCAACAGTGTCTGGGTG
>AF273021|Salsal_IGIV1S6*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGATCACTGTGACTCAGACTCCTACAGTGAAAGCTGTTGTCTCAGGACAGACAGTCTCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTGATGTGCAT...........................GCT
AATGTCTATGTAGCCTGGTACCAGCAGAAACCTGGAGGAGCTCCTGAACTCCTTATTTAC
ACAGCT....................................ACATCACTTCAGTCTGGG
ACTCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......TCTGGG.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGAGTTTA
CACAACCCCAACAGTGTCTGGGTG
>AF273015|Salsal_IGIV1S7*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACTGTGACTCAGACTCCTGCAGTGAAAGCTGTTCTCACAGGACAGACAGTCCCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTGATGTGTATCAAGCA...............GGGACCTCT
TCGCCCCGTCTAACCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................ACAACACTTCAGTCTGGG
ACCCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......ACTCAT.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGCGATTACTACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCCAATAGTAAATATGTG
>AF273018|Salsal_IGIV1S8*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACTGTGACTCAGACTCCTGCAGTGAAAGCTGTTCTCACAGGACAGACAGTCCCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTGATGTGTATCAAGCA...............GGGACCTCT
TCGCCCCGTCTAGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................ACAACACTTCAGTCTGGG
ACCCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......ACTCAT.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGCGATTACTACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCCAATAGTAAATATGTG
>AF273020|Salsal_IGIV1S9*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACTGTGACTCAGACTCCTGCAGTGAAAGCTGTTCTCACAGGACAGACAGTCCCT
CTGAACTGTAAAACCAGCAGTGATGTGTATCAAGCA...............GGGACCTCT
TCGCCCCGTCTAGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................ACAACACTTCAGTCTGGG
ACCCCA...TCTAGATTCAGTGGTAGTGGA......ACTCAT.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGCGATTACTACTGTCAGAGTTTC
CACTATCCCAATAGTAAATATGTG
>AF462235|Salsal_IGIV1S10*01|Salmo salar|IGIV1|F|V-REGION
GATATAATCCTGACTCAGTCTCCTAAATCTCAGTCTGTTCGCCCAGGAGAGACTGTCTCT
ATCAGCTGTACAGCCAGTTCAAGTACT.................................
TATAATAATCTCCAGTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGGTTTAT
TCTACT....................................ACAAACCGTCAGTCTGGG
ATTCCA...GGTCGTTTCAGTGGGAGTGGG......TCTGGTAGTTCATATACTCAATTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGCAGGGT
TACAGCACTCCGTTCA
>AF462236|Salsal_IGIV1S11*01|Salmo salar|IGIV1|F|V-REGION
GATATAATTCTGACTCAGTCTCCTAAATCTCAGTCTGTTCGCCTGGGAGAGACTGTCTCT
ATCAGCTGTACAGCCAGTTCAAGTACT.................................
AGTAATAATCTCCACTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGGTTTAT
TCTGCT....................................ACAAACCGTCAGTCTGGG
ATTCCA...GGTCGTTTCAGTGGGAGTGGA......TCTGGTAGTTCATATACTCATTAC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTATTACTGTCAGCAGAGT
AACAGTTATCCGTTCA
>AF462237|Salsal_IGIV1S12*01|Salmo salar|IGIV1|F|V-REGION
AACTTAATTCTGACTCAGTCTCCTAAATCTCAGTCTGTTCGTCCAGGAAAAACTGTCTCT
ATCAGCTGTACAGCCAGTTCAAGTACT.................................
GGTAATAATCTCCACTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGGTTTAT
TATGCT....................................ACAAGCCGTCAGTCTGGG
ATTCCA...GGTCGTTTCAGTGGGAGTGGA......TCTGGT.........TCTCAATTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGAAGAAGATGCAGGAGATTACTGCTGTCAGCAGGGT
TACAGCACTCCGTTCA
>AF406956|Salsal_IGIV1S13*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
GACATAATTCTGACTCAGTCTCCTAAATCTCAGTCTGTTCGTCCAGGAAAAACTGTCTCT
ATCAGCTGTACAGCCAGTTCAAGCATT.................................
AGTAATTATCTCAGCTGGTACCTACAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGGTTTAT
CGTGCT....................................ACAAACCGTCAGTCTGGG
ATTCCA...GGTCGTTTCAGTGGGAGTGGA......TCTGGT.........TCTCAATTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGAAGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGCAGGGT
GCCAGCTTTCCGTAC
>AF406958|Salsal_IGIV1S14*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
GATATAATTCTGACTCAGTCTCCTAAATCTCAGTCTGTTCGCCTGGGAGAGACTGTCTCT
ATCAGCTGTACAGCCAGTTCAAGTACT.................................
GGTAATAATCTCCACTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGGTTTAT
TCTACT....................................ACAAGCCGTCAGTCTGGT
ATTCCA...GGTCGTTTCAGTGGGAGTGGA......TCTGGTAGTTCATATACTCATTAC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGCAGGGT
AACAGCTCTCCATTC
>AF406957|Salsal_IGIV1S15*01|Salmo salar|IGIV1|(F)|V-REGION
GATATAATCCTGACTCAGTCTCCTAAATCTCAGTCTGTTCGCCCAGGAGAGACTGTCTCT
ATCAGCTGTACAGCCAGTTCAAGTACT.................................
TATAATAATCTCCAGTGGTACCTGCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGGTTTAT
TCTACT....................................ACAAACCGTCAGTCTGGG
ATTCCA...GGTCGTTTCAGTGGGAGTGGG......TCTGGTAGTTCATATACTCAATTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGATTACTACTGTCAGCAGGGT
TACAGCACTCCGTAC
>AF406964|Salsal_IGIV2S1*01|Salmo salar|IGIV2|(F)|V-REGION
............................................................
............................................................
....................................GGAGCTCCTCAGTATGTGTTAAGG
TATTACTATACAGAC...............GACTCTCCTGATGAATATGGATCTGGCTTC
TCCTCT...GATCGTTTCACATCTAAAGCC...ACGTCTGAT.........AAGGATTAT
CAGTTTATAATCAGTAATGTGGAGGAGACAGACTCAGCAGTGTATTACTGTCAGACTCGG
AATGACTCTCCTTATGCGCTC
>AB062646|Serqui_IGIV1S1*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGGTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAACTATTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGCATGTG
>AB062628|Serqui_IGIV1S2*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGGTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAACTATTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGCATGTG
>AB062649|Serqui_IGIV1S3*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGTCCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAACTATTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAGCTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGTATGTG
>AB062651|Serqui_IGIV1S4*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGGTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAACTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAACTATTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGGCCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGCATGTG
>AB062656|Serqui_IGIV1S5*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAACTATTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGCATGTG
>AB062662|Serqui_IGIV1S6*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGATCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAATTATTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTGCAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACACTCAGCATGTG
>AB062665|Serqui_IGIV1S7*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGTTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAACTGTAGAACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAACTATTTACACTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
GATGCT....................................TCCACTCGAGAATCAGGA
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB064322|Serqui_IGIV1S8*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTACGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAAACTATTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTGCTTATTTAC
CGTGCT....................................ACTACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACACGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTAT
CATGAAATCAACAGTCAGCGTGTG
>AB062666|Serqui_IGIV1S9*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTCAT...........................AGC
TCAAACCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTAT
CATGTTATCAACAGTCAGTATGTG
>AB062622|Serqui_IGIV1S10*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...ATGAGTTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................GGC
TCAGACCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTATTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062654|Serqui_IGIV1S11*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGGCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................GGC
TCAGACCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
GATGCT....................................TCCACTCGAGAATCAGGA
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTATTACTGTCAGAGTCTC
CACTATATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062659|Serqui_IGIV1S12*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCCTTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGAACCAGTCAGGCTGTTTAT...........................AAC
TCAGACTTTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTGCA
CATTACATCAACAGTCAGTTGGTG
>AB062655|Serqui_IGIV1S13*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(P)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATGAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTCAC...........................AAC
TCAGACTTTTTAAACTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACGGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTACCTGA
>AB062619|Serqui_IGIV1S14*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCAGTTTATGTTTCT..................AGCAAC
AAACATCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTGGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGTGGGTG
>AB062635|Serqui_IGIV1S15*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATGTTTCT..................AGCAAC
AAACATCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTGGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATTAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGTGGGTG
>AB062658|Serqui_IGIV1S16*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(P)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACGAGTCAGGCTGTTTATGTTTCT..................AGCAAC
AAACATCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACCTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTCCTGTCAGAGTTTT
CACTCTATCAACAGTCAGCTTGTG
>AB062626|Serqui_IGIV1S18*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATGTTTCT..................AGGAAC
AAACATCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
GATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACGGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGGAGGTG
>AB062620|Serqui_IGIV1S19*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGTTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATGTTTCT..................AGGAAC
AAACATCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAGCCTAAACTCCTTATTTAC
GATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGAGTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACGGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATGAACAGTCAGGAGGTG
>AB062642|Serqui_IGIV1S20*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGGTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATGTTTCT..................AGGAAC
AAACATCGTTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
GATGGT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGGAGGTG
>AB062648|Serqui_IGIV1S22*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCCTTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGAACCAGTCAGGCTGTCCAAGTTTAT..................ACCAAC
AAACATTTGTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTGCTCATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
CTTCCA...GGTCGTTTTGCAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTAT
CACTATATCAACAGTCAAGCTGTG
>AB062668|Serqui_IGIV1S23*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(ORF)|V-REGION
CAGTCCAGAGTCACTGAGTCTGGAGAA...GTAAACTCCGCTCTCGGAGGCTCTGTCGCC
ATCCCCTATAGGTCCAGTCAACCTGTTCATCTTTCC..................AGTACC
AAACATCCTTTAGCCTGGTACCAACCGCCAGATGCTCAAATTCCTAACCTCCTTATTTAC
GTATCT....................................ACCACTCGAACTTCTGGG
ATCACC...AGTCGTTTTACACGCAGTGGA......TCACAC.........TCTGACTTT
ACTATGACCACCAGTGGAGTCCAGACTGAATATTCACCAGTTTGCTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTGTCAAGAGT
>AB062664|Serqui_IGIV1S24*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGCGTAGGTGTGGCCAG...GTGGGCTATGTTGTGGGGGGGTCGGTACCA
ATAAGTTGTAGGACCACGCAGGTTGTTTGTGTTTAT..................AGCAAC
AAACATGGTTTCGCCTGGTCCAACAAGAGGGTTGGAGAAAAACCAAAACTCGTTTTTTCA
GGTGTT....................................TCACCTGGGGAGTCGGGG
GTTCAG...GGTCGTTTTCAAGGAGGTGAG......TCAAAC.........TGTGCGTTA
CTTCTGCCAGTACGTGGGGTCAAGCGGAAAACTGAAGAGGTTTACATCTGTAAGGGTTTT
AGTGTTGTCAACAGTAAGACGGTG
>AB062623|Serqui_IGIV1S25*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCATCACC
ATCAGGTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CACATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGAGAGATGGTGAACCTCCAAAAGTTCTTATCTAT
AGGGCT....................................ACTACTAGAGTATCAGGC
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCATAC.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062627|Serqui_IGIV1S26*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGTTCTACTGTGGGACGCTCCGTCACC
ATCAGTTGTATGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CACATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGAGAGATGGTGAACCTCCAAAAGTTCTTATTTAT
AGGGCT....................................ACTACTAGAGTATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062634|Serqui_IGIV1S27*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGGTCTGCTGTGGGACGCTCTGTCACC
ATCAGCTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CACATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGACAGATGGTGAACCTCCAAAAGCTCTTATTTAT
AGGGCA....................................AATAATAGAGTATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCATAC.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062629|Serqui_IGIV1S28*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGACGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CAAATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGAGAGATGGTGAACCTCCAAAAGCTCTTATTTAT
AGGGCT....................................ACTACTAGACTATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCATAC.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGACTTTATTACTGTCAGAGTGGT
CATATTA
>AB062641|Serqui_IGIV1S29*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGACCTCTACTCTGGGACGCTCCGTCACC
ATCAGGTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CACATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGAGAGATGGTGAAGCTCCAAAAGTTCTTATTTAT
AGGGCT....................................ACTACTAGAATATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TTATAC.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAAACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062644|Serqui_IGIV1S30*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACACTGACTCAATCTGGAGCA...CTGAGTTTTGCTCGGGGACGCTCCGTCACC
ATCAGGTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CACATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGAGAGATGGTGAACCTCCAAAAGCTCTTATTTAT
AGGGCT....................................ACTAGTAGAGTATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCATAC.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062645|Serqui_IGIV1S31*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAACTCTGGTCTGGGACGCTCCGTCACC
ATCACCTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CACATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGAGAGATGGTGAACCTCCAAAACCTCTTATCTAT
AGGGCT....................................ATTACTAGAGTATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TTATAC.........AGTGACTTC
ACTATGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062660|Serqui_IGIV1S32*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACACTGACTCAATCTGAAGCA...CTGAGTTTTGCTCGGGGACGCTCCGTCACC
ATCAGGTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATAATCAA..................GGAAGC
CACATTCCGTTTGCGTGGTACCGCCAGAGAGATGGTGAACCTCCAAAAGCTCTTATTTAT
AAGGCT....................................ACTAGTAGAGTATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCATAC.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062661|Serqui_IGIV1S33*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGACGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGGTCAGTCAGAATGTTTATACTCAA..................GGAGGC
CACATTCCGTTTGCCTGGTACCGGCAGAGAGATGGTGAACCTCCAAAAGCTCTTATTTAT
AGGGCT....................................ACTACTAGAGTATCAGGA
ACTCCA...AGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TTATAC.........AGTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTGGT
CATGTTATCAACAGCCTGTGGGTG
>AB062653|Serqui_IGIV1S34*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGTA...GTGAACTGTGTTATGGGACGGTCAGTTACC
ATCAGTTGTAGGGTAAGTCAGAATGTTTATACTAAA..................GGAGGC
CATATTCAGTTTGCTTGGTACCGAGAGATATATGGTGAACTAGCAAAACTATTTATTTAT
GAGGCT....................................TTCACTAGAGTAGAAGGA
ACTCCT...AGTTGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAATG.........AGTAACTTC
AGTCTGAACATAAGTGGAGTACAGACTGAAGATGCAGGAGTTTACTATTGTAAGAGTGGT
AATGTTATCAACAACTTGTGGGTG
>AB062624|Serqui_IGIV1S35*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATACATGG..................AGTAGC
AACCATGCGTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAACTCCTAAACTCCTTATTTAC
GCTGCT....................................TCCACTCGAGTATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGGAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGCTTGTG
>AB062630|Serqui_IGIV1S36*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGATCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCACCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATACATGG..................AGCAGC
AACCATGCGTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAACTCCTAAACTCCTTATTTAC
CGTGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CACTATATCAACAGTCAGCATGTG
>AB062636|Serqui_IGIV1S37*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATACATGG..................AGCAGC
AACCATGCGTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAACTCCTAAACTGCTTATTTAC
GATGCT....................................TCCACTCGAGCATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGCTTGTG
>AB062637|Serqui_IGIV1S38*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACACTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAAGACCAGTCAGGCTGTTTATACATGG..................AGCAGC
AACCATGCGTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAAACTAAACTCCTTATTTAC
TATGCT....................................TCCACTCAAGAATCAGGA
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CACTATATCAACAGTCAGTATGTG
>AB062621|Serqui_IGIV1S39*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGACGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGGTCAGTCGTCAGGTTTGGAGCTGT..................AGCAGT
GCTAATTGTTTGAGCTGGTACCAACAGAAAGATGGAGAAACTCCTAAACTGCTCATTCGC
TACACT....................................AATGAACGAATTTCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........ACTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CATGTTATCAACAGTCAGTATGTG
>AB062638|Serqui_IGIV1S40*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGTCTGGAGCA...GTGAGCTCTGCTCTGGGAGGCTCCGTCACC
ATCAGCTGTAGGACCAGTCAGGCTGTTTATTATAGC..................AGCCCA
TACCACTACTTAGCCTGGTACCAACAGAGAGATGGAGAAAAACCTAAACTCCTTATTTAC
CTTGCT....................................ACCAATCGAGAATCAGGG
ATTCCA...GGTCGTTTTACAGGCAGTGGA......TCAAAC.........TCTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGACTGAAGATGCAGCAGTTTACTACTGTCAGAGTTTT
CACTCTATCAACAGTCAGCATGTG
>AB062647|Serqui_IGIV1S41*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
AATGTTGTTGTGACTCAGTCAGCAGCC...AAATCAGTGCAGGTTGGTCAAACTGTCTCT
GTTGACTGTAGGGCCAGTCCAACAGTACCTCACTAC...............ACTGGTTCA
CAATACTACCTGTCCTGGTACCTTCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTTCTGATCTAC
AGAACA....................................TCAGACAGATTTTCAGGA
ATCTCC...TCCAGATTCAGTGGAAATGGAGCAGGGAATGGA.........GTTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATGCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTTAT
CACTACATCAACAGTCAGTGGGTG
>AB062650|Serqui_IGIV1S42*01|Seriola quinqueradiata|IGIV1|(F)|V-REGION
CAGGTCACAGTGACTCAGCCTGGAGCA...GTGAACTCTGCTCTGGGAGGCTCCATCACC
ATCAGCTGTAGGGTCAGTCCAAAAGTTTTCGTAGGATCT............TCCAGCGGC
AAACACTATTTGCACTGGTATCAAAAGAGAAATGGAGAATCTCCCAAGCTCCTCATTTCC
AGAGCT....................................GATGAGCGGCAATCTGGG
ATTCCA...GGACGTTTCACTGGCAGTGGA......TCAAAC.........ACTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATTCAGGAGTTTACTACTGTCAGAGTTAT
CATGAAATCAACAGTCAGTATGTG
>AF454468|Sinchu_IGIV1S1*01|Siniperca chuatsi|IGIV1|(F)|V-REGION
CAAATCGTCCTGACTCAGTCTCCTGGATCTCAGTCTGTTGTTCCAGGACAGTCTGTCTCC
CTCAGATGTATAAGCAGTACAAGTGTT.................................
GGTAAGTGGCTGAACTGGTACCTTCAGAAACCTGGAGAAGGTCCTAAACTCCTGATTTAT
TTAGCT....................................ACAAACCGTCACTCTGGA
GTTCCA...GGTCGTTTTAGTGGAAGTGGA......TCTGGG.........ACTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATTCAGGAGTTTACTACTGTCAGCAGGGT
AGCAGCAACCCG
>AF454469|Sinchu_IGIV1S2*01|Siniperca chuatsi|IGIV1|(F)|V-REGION
CAAATCGTCCTGACTCAGTCTCCTGGATCTCAGTCTGTTGTTCCAGGACAGACTGTCTCT
CTCAGATGTAAAACCAGTACAAGTGTT.................................
GGTAACTACCTCCACTGGTACCTTCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
TATGCT....................................ACAAGCCGTCCGTCTGGA
GTTCCA...GGTCGTTTTAGTGGAAGTGGA......TCTGGG.........ACTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGCAGTTCAGGCTGAAGATTCAGGAGTTTACTACTGTCAGCAGGGT
TACAGCATACCG
>AF454470|Sinchu_IGIV1S3*01|Siniperca chuatsi|IGIV1|(F)|V-REGION
CAAATCGTCCTGACTCAGTCTCCTGGATCTCAGTCTGTTGTTCCAGGACAGACTGTCGTT
TTCAGATGTAAAACCAGTACAAGTGTT.................................
AGTAGGTACCTCAACTGGTACCTTCAGAAACCTGGAGAAACTCCTAAACTCCTGATTTAT
TATGCT....................................ACAAACCTTCAGTCTGGA
GTTCCA...GGTCGTTTTAGTGGAAGTGGA......TCTGGG.........ACTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTTCAGGCTGAAGATTCAGGAGTTTACTACTGTCAGCAGACT
ACCAGCAGCCCG
>AY013291|Sinchu_IGIV1S4*01|Siniperca chuatsi|IGIV1|(F)|V-REGION
CAAATCGTCCTGACTCAGTCTCCTGGATCTCAGTCTGTTGTTCCAGGACAGACTGTCTCT
CTCAGATGTAAAACCAGTACAAGTGTT.................................
GGTAACTGGCTGAACTGGTACCTTCAGAAACCTGGAGAAACTCCTAAACTCCTGATTTAT
TTAGCT....................................ACAAACCGTCACTCTGGA
GTTCCA...GGTCGTTTTAGTGGAAGTGGA......TCTGGG.........ACTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGCTGAAGATTCAGGAGTTTACTACTGTCAG
>AY013292|Sinchu_IGIV1S5*01|Siniperca chuatsi|IGIV1|(F)|V-REGION
CAAATCGTCCTGACTCAGTCTCCTGGATCTCAGTCTGTTGTTCCAGGACAGACTGTCTCT
CTCAGATGTAAAACCAGTACAGGTGTT.................................
GGTAACTACCTCCACTGGTACCTTCAGAAACCTGGAGAAGCTCCTAAACTCCTGATTTAT
CGAGGT....................................ACAGACCGTCCGTCTGGA
GTTCCA...GGTCGTTTTAGTGGAGGTGGA......TCTGGG.........ACTGACTTC
ACTCTGACCATCAGTGGAGTCCAGGTTGGAGATTCAGGAGTTTACTACTGTCAGCreated: 03/11/2003
Last modified: 23/07/2008


-> IMGT/V-QUEST Search page
-> IMGT Repertoire
-> IMGT Scientific chart
-> IMGT Home page

© Copyright 1995-2018 IMGT, the international ImMunoGeneTics database